zaterdag 25 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-D-14134-19: Opdracht opstellen MER voor bestemmingsplan M4H. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nijmegen - Onderhoud Asfalt- en Markeringswerkzaamheden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cadastral Map Next Pilot - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A08.061.2019 Inzamelen grof huishoudelijk afval aan huis - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitale Werkplek 2020 Provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing 2020-2023 gemeente Raalte - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog - 11029 - Realisatie Transitie FPC Veldzicht te Balkbrug - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Motorrijderspakket voor de Koninklijke Marechaussee en het Commando Landstrijdkrachten - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Helmen
Lees verder

Raamovereenkomst Vlamwerende kleding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Unmanned Traffic Management (UTM) Application - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vakspecialist Veiligheid (2 FTE), vanaf februari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening (variant Rapid Impact Contracting) t.b.v. DJI en IND - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning Servicenummers Politie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Lokale telefoondiensten
Lees verder

Raamovereenkomst Naamlinten - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwmanagement vernieuwing Montessori Lyceum Amsterdam - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WFRL-11-14696 Keuren hijs- en hefmiddelen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Print-, kopieer- en scanvoorzieningen - Stichting Clusius College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwbouw Kompaan College te Zutphen - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Institutional consultant and a business export coach for the Cashew sector in Cote D'Ivoire and Benin - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Bewonersmeubilair - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Meubilair...
Lees verder

Nieuwbouw Gilde Vakvollege Techniek, selectie architect - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Assesment of damage to Liebherr cranes in port Yemen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

1-D-12345-19 De beste Pensioenregeling voor Ro!Entree - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-90203-20 Marktconsultatie Openbare Laaddiensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbare voorzieningen
Lees verder

Marktconsultatie van de voorgenomen aanbesteding Stroefheidsmetingen van Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

Business Export Coaching Services for the Natural Ingredients Sector in Indonesia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Be-verwerking van veegvuil en plantaardig afval - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek Onderhoud gazon en onkruidbeheersing op verhardingen. - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.43.2020 Onkruidbeheersing op verharding gemeente Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

ICC Verticale Luchtfoto's 2020 Regio Schiphol Perceel 2 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting gemeente Tiel 2020-2024 - Gemeente Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224,...
Lees verder

Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting gemeente Tiel 2020-2024 - Gemeente Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten 2020 -2023 gemeente Waadhoeke - Gemeente het Bildt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

SHN1904 Slachtofferhulp Nederland Technisch projectleider IT - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare aanbesteding Multifunctionele afdrukapparatuur (incl. papier) - Stichting kom Leren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Levering van werkkleding - Gemeente Ommen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexibele inhuur van Informatiemedewerkers - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Raamovereenkomst belichtingsinstallaties Energiehuis - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst geluidsinstallaties Energiehuis - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Highspeed boorsystemen voor KNO en Neurochirurgie - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Highspeed Boorsystemen voor KNO en Neurochirurgie voor gebruik in de OK - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding accountantsdiensten 2020 -2023 gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging Digitaal evalueren onderwijs VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

markt consultatie "IBM model for seabirds'' - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

AI 2019-0738 Verbouwing Anton de Komplein 150 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leegstandbeheer - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Onderhoud groenvoorziening - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding levering en onderhoud mechanische hartmassage - Ambulance Amsterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Winkler Prins
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Random Acces Apparatuur Virologie - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

deNOx installatie Warmte Kracht Centrale Universiteit Utrecht - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteampartner/-aannemer vervanging Sluis O met spuikanalen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant NL413...
Lees verder

Beheer Kantoor Automatisering Omgevingsdienst Regio Utrecht - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werktuigbouwkundig onderhoud gebouwen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening ten behoeve van de Staat der Nederlanden en een aantal ZBO's - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging ICT-infrastructuur - ICT WBW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342,...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT werkplekbeheer Stichting PCOU - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging-Identity en Access Management-applicatie' - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Toetsing, testen van- en advisering over verkiezing gerelateerde (informatie)systemen en software t.b.v. de Kiesraad - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Cloud bedrijfsvoeringssysteem Financiën en Inkoop - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor financiële...
Lees verder