vrijdag 24 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur/detachering Senior Adviseur Verkeerskundige en Weginrichting - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Technisch manager Neder-Betuwe - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktverkenning osteosynthese materiaal MKA, Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2018 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

Europese aanbesteding osteosynthese materiaal, Radboud universitair medisch centrum - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Architect/Informatie Security Officer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur senior manager projectbeheersing - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

A07.11.2019 Zonnestroominstallatie 12 gemeentelijke gebouwen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor drukwerk - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur/detachering Junior adviseur water met specialisatie ruimte - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor werkzaamheden dakonderhoud, val- en bliksembeveiliging. - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Inhuur HR adviseur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

139731 NU RIJ - Installatie adviseur Kazerneplein - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Accountantsdiensten - Provincie Noord-Brabant - 2019 (2) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA O&B SiteCore - Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Endoscopen KNO - Ministerie van Defensie - 2019 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gegunde opdrachten DAS provincie Flevoland periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

140680 NU Curio U012 Ondersteuner onderwijseenheden en portefuillestructuur - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

140419 NU Curio - U011 Onderwijsspecialist Examinering - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur / detachering System Engineer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding aannemer nieuwbouw en renovatie VMBO Dordrecht - Stichting Wellant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2020...
Lees verder

19e veiling kopieer- en printpapier - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levensmiddelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Bewegwijzering en Signing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur/detachering GIS-medewerker - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Civiele werkzaamheden t.b.v. Wintrack masten, Noordwest 380kV - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groenonderhoud Escamp Loosduinen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Amsterdam - Realisatie Onderdoorgang Contactweg - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Veegwagen AEB Amsterdam BV - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen ter ondersteuning Gildebor - SWB Midden Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Wasvoorziening RSO - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Wasserij- en...
Lees verder

SATDATA 3.0 - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Levering van zware afvalinzamelvoertuigen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Advocaatdiensten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding verhuisdiensten - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur/detachering Senior Projectleider ICT voor projecten Basisregistraties en Asset Informatie Register - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

4-D-30228-19: Inhuur personeel op civieltechnisch gebied - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Serologie automatisering ten behoeve van microbiologisch onderzoek - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud groen en verhardingen - perceel 1 t/m 5 - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Postverzending - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur machines en machinisten t.b.v. bomenploeg, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en Verwerking van Circulaire Tapijttegels en Vloerbedekking - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwerpwedstrijd uitkijktoren ICOON Terneuzen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Inhuur/detachering senior data en information specialist - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding betreffende monitoring meetnet Bermflora - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duo+ en Gemeente Uithoorn - EU Aanbesteding schoonmaak en glasbewassing - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering eindejaarsgeschenken - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geschenken en beloningen
Lees verder

Europees openbare aanbesteding levering HVO 100 diesel in bulk ten behoeve van gemeente De Fryske Marren - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur/detachering Senior Adviseur Digitaal Informatiebeheer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PMO / GPO / BM 2020-2021 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur/detachering Senior projectleider voor projecten VDO en Optimalisatie BGT - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preferred supplier projectmanagement facilitair - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Preferred suppliers projectmanagement bouw - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Realisatie nieuwbouw Eben Haezerschool Capelle aan den IJssel - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Huisartsenzorg 2020 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226...
Lees verder

Reinigingsdiensten Rd4 - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: | CPV: Zakken en tassen
Lees verder

Inhuur/detachering GIS-medewerker - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2020-02: Marktconsultatie ten behoeve van de voorbereiding aanbesteding project VenR incl. Meerjarig Onderhoud Roertunnel en tunnel Swalmen (A73) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-04305-19: Leveren en aanbrengen van valdempende ondergronden. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Schoonmaak nationaal zwemcentrum de Tongelreep & Ir. Ottenbad - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A1.76 Levering standaard programmatuur en aanverwante dienstverlening - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kwaliteitsmeters afvalwaterzuiveringsinstallaties (DIG-10516) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en Verlegging drinkwater(transport)leidingen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Inhuur/detachering personeel voor de inhuur van drie Senior Projectleiders ICT - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Hogeschool Inholland - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rapid Circular Contracting - Sanitaire Voorzieningen tbv Gemeente Heerde en Oldebroek - Gemeente Heerde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BZ EA ROVK Evaluations - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RADIO ABD opleiding - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur/detachering Senior medewerker vergunningen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloemen en bloemstukken - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reinigingsdiensten Rd4 - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Consumables of the Mod-NLD AS532U2-MKII Cougar transport helicopter - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2017 | Plaats van...
Lees verder

Mededingingsprocedure met onderhandeling Modules Landelijk Digitaal Platform - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele arbeidskrachten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerken en Identity Access Management - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Levering Wmo Hulpmiddelen en Gesloten buitenwagens - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenpark(beheer) - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Upgraden meesleepbeveiliging en vervangen deurrubbers metrovoertuigen S3M4 - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Technische materialen 2020-2024 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SURF Netwerkcomponenten 2020-2025 - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging communicatiediensten Stichting PALGA - Stichting Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Uitbreiding HR systeem - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Exotenbestrijding werkgebied waterschap Vechtstromen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11029 - Realisatie Transitie FPC Veldzicht te Balkbrug - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectleider loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) Nationaal Programma Rotterdam Zuid, cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medewerker Stagehelpdesk, cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder