donderdag 23 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Verwerking Grof Huishoudelijk Afval - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Informatie bijeenkomst Markt 14-1-2020- circulaire aanbesteding (RCC) warmtevoorziening - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Comfortabel binnenklimaat - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie accountantsdienstverlening - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IWR2019| VoIP Centrales Mitel - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw & Renovatie St. Bonifatius College Utrecht - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst afzinkbare buitenboordmotoren - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van...
Lees verder

Renovatie van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk. - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Volledige of gedeeltelijke bouw-...
Lees verder

Verwerking Monostromen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Autoladders Veiligheidsregio Hollands Midden - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-20430-19: De beste leverancier van BHV-middelen voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering minicontainers met chip en bijbehorende dienstverlening - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Eye Filmmuseum - Stichting Eye Filmmuseum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Aanschaf Leica TCS SP8 WLL DLS - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Groot onderhoud Asfalt - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2020...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing Ambassade Brussel - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Total Engineering zwembad De Slag Hoornseveld (nieuw) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Landelijk - Netanalyse vervoersvraag 2030 en tussentijdse netanalyses - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

microscoop - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

9-L-27743-19: De beste leverancier van mobiele hardware voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HR Systeem - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Laadbojecten Openbare parkeergarages - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Oplaadtoestellen
Lees verder

Onkruidbeheersing op verhardingen gemeente Eersel - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Controle Actualisatie van het AHN - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preferred suppliers asbest en sloopwerkzaamheden - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Preferred Suppliers 'Elektrotechnische werkzaamheden' - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Preferred suppliers Bouwkundige werkzaamheden - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Restauratieve voorzieningen Bedrijfsrestaurant Gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanvullende opdracht EA Motorfietsen - Perceel 2 Verkeerssurveillance motorfietsen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding ARCA Anchors - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inspectie vaartuig PW 10 - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie CRM systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

31147320 Cateringdienstverlening ten behoeve van ACM, NVWA, RCE en RVO - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen en materialen Werkzaak Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afrit 12 K.R. Poststraat - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Friesland...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingen Payrollen en/of uitzenden t.b.v. Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

EA Brillen en bijkomende dienstverlening t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Levering hardware Stichting CVO-AV - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoering gladheidbestrijding (in micropercelen) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Wittevrouwenstraat en Voorstraat - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van rioolreinigingsvoertuigen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur inkoopadviseurs en contractbeheerders - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

D19-04 CJIB Adviseur Bedrijfsvoering (Recruiter) - Centraal Justitieel Incassobureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Parkeerhandhaving fiscale en blauwe zones gemeente Diemen - Gemeente Diemen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gegunde opdrachten DAS provincie Flevoland periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Projectmanager gebiedsontwikkeling - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Stedenbouwkundig ontwerper - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Aanleg Fietsroute Plus Groningen - Winsum - Provincie Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020...
Lees verder

Afvalmanagement (Rapid Impact Contracting) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Woonvoorzieningen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Deurautomaten - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten vanaf schaal 9: juridisch, grondverwerving, communicatie en technisch - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

European Tender for the Supply Euro Banknotes ES2 - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

MJOP-diensten, NEN2767, NEN2580 en EPA-U Inspecties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2020 - 2029 Vervanging Bestuurlijk Beluitvormingssysteem - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van middelgrote veegmachines - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland NL224...
Lees verder

Realiseren zenderaanbod op COA-locaties - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van laadpassen, tankpassen en brandstoffen - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder