woensdag 22 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Laagspanning Motor Control Centers en Verdeelinrichtingen - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst gebreide artikelen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cyclisch bomenonderhoud gemeente Lisse - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Technisch projectleider Hallo Werk, afdeling WSPR - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatwerkmeubilair theater Castellum - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Best Value aanbesteding geautomatiseerd en beveiligd beheer van accounts met bevoorrechte toegang (Privileged Access Management) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vernieuwing Montessori - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WFRL-11-16272 Gedifferentieerd Onderhoud Watergangen (BOP watergangen) R18 en R25 - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie wegensteunpunten Den Bosch, Staphorst, Zevenaar en Hengelo - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Netwerkdienstverlening - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Open House Wmo-zorg, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding jeugd voor gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Theater Zaalstoelen en Telescooptribune cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Market consultation Integrated Atomic Force & Light microscope - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Astronomische en optische...
Lees verder

Instandhouding automatische gevelafdichtingen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2019-B007 Rooien bomen - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag WGA eigenrisicodrager verzekering - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inzet van straatcoaches - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

Europese aanbesteding levering nieuw Human Resource management systeem - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-dienstverlening - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud sportvelden ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

WAN verbindingen - AT Scholen VO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening - Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding ICT Diensten - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open house procedure Maatwerkvoorziening Wmo - Hulp bij het huishouden - ABG-organisatie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Levering en plaatsing van abri's - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie "Blushandschoenen" - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor veiligheid,...
Lees verder

Onderhoud werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties - Museum en Depot - Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie - Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Drukwerk Stichting Wellant 2019 - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Zeus, design and construct van een skid voor een Modular Electrolysis Pilot voor onderzoek - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - Fietskoeriersdiensten - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Pseudonimiseringsdiensten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van Wmo Hulpmiddelen - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Audiovisuele dienstverlening en inhuur audiovisuele apparatuur en evenementengoederen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Klantcontactcenter voor de Autoriteit Consument en Markt - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TV Abonnement tbv de Politielocaties - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor interactieve...
Lees verder

RFI - Marktconsultatie DMS in SharePoint - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

31152080 - Kwaliteitsaudits cateringdienstverlening en warme drankenautomaten - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Bijzondere voorrangsvoertuigen ten behoeve van RAV Brabant Midden-West-Noord - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medische hulpmiddelen en investeringsgoederen inclusief onderhoud - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaionderhoud Bestek 6 L1 2020 Haaksbergen-Diepenheim - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation replacement Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft (FRISC) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Oppervlaktegevechtsschip
Lees verder

Trapliften - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Exploitatie werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaibestek 7-L1, &-L2 en 7-L4 3 percelen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House 'Scholing werkzoekenden' - Toetredingsmoment oktober 2019 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

BOA Toezicht Drank- en Horecawet (DHW) - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Print- en drukwerk gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw NEF in Dokkum Aannemer bouwteam - Werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124...
Lees verder

Bedrijfskleding Sport en Bos - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Geldrop-Mierlo - Gemeente Geldrop-Mierlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Expeditie Haringvliet - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud van de E- en W-installaties - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Regio Randstad Noord - Vervangen tunnelventilatoren Schipholspoortunnel L-005152 - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2020...
Lees verder

Toegangscontroleapparatuur - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

139748 NU RKSVDMH - Laptops en toebehoren - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

139746 NU RKSVDMH - Chromebooks - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Internationale incassodienstverlening - IUC-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Schoonmaakdiensten - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Keuringen Liften, Roltrappen en Gevelonderhoudsinstallaties - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Rijnstraat en Turfmarkt - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

A standard transport planning system to support improved planning processes - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Kadeverbetering Hogedijk Nieuwkoop (DIG-11122) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing ten behoeve van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Promomontage - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen gemeente Deventer 2020 ev - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, NEDERLAND NL...
Lees verder

Digitaliseren Archiefstukken - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Civiele werkzaamheden ten behoeve van Wintrack masten, ZWW380kV - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Systeem voor zaakgericht werken en documentmanagement - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Digitaliseren schatkistbankieren - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering Boeken - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RFI 50kV 50kV Kabelsystemen - 2020 - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kabel en aanverwante producten
Lees verder

RFI 50kV cable system - 2020 W - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden voor...
Lees verder

Bouw kindcentrum Woldwijck 2 te Hoogezand - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Lichtobject Expert Systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Brandverzekering t.n.v. N.V. Juva - N.V. Juva
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Uitzenddiensten en Payroll Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31128366: Marktconsultatie ten behoeve van de voorbereiding van de aanbesteding Schuifaanslagen ontwerp 3 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Innamepompstation Bergsche Maas - EU Realisatie Civiel, WTB & E&I - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Innamepompstation Bergsche Maas & Petrusplaat - Levering Middenspanningsverdelers - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder