dinsdag 21 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering ICT Hardware - Stichting Wellant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteam project renovatie rwzi Oosthuizen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

A02.004.2019 Catering en aanverwante dienstverlening Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verbouwing ingang en netwerkruimte Provinciehuis te Middelburg, Abdijcomplex - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA NFU Reseller Software - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Exploitatie Catering- en Banqueting activiteiten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Ketenarchitect CCI - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Independent verification agent - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brilmonturen voor militairen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

'Inhuur flexibele arbeidskrachten op basis van detachering' t.b.v. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Print- en kopieerpapier - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31108436: Het ontwerpen en uitvoeren van overnachtingsplaatsen Beneden-Lek - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2020...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Medewerker Serviceteam - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Niet openbare aanbesteding Imago- en Reputatieonderzoek - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Telefonieoplossing i.c.m. vast / mobiel integratie ten behoeve van ROC Gilde Opleidingen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Flexibele Arbeid overheden Noordoost-Brabant - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afdrukdiensten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf aanbesteding Oracle-Centric Melodies licenties - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WMO hulpmiddelen 2020 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur jurist (grond)uitgifte - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Desktop, Storage en Hosting - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

BOA-kleding en Bedrijfskleding - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervanging Sleutelplan - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud bermen en watergangen 2020 gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering van leermiddelen t.b.v. Scholengemeenschap Ubbo Emmius - Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo Emmius
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Groningen NL111 |...
Lees verder

Meerjarenbestek dagelijks onderhoud 2020-2024 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Financieel systeem - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Uitvoering leerstraffen So-Cool en Tools4U - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

Leermanagementsysteem - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van Uitzendkrachten - Regionale Belasting Groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Watermeterbeugels en aansluitleidingmaterialen - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Hoogspecialistische Jeugdhulp Segment C Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

31156589: Bulk Wegenzout 2020 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Boerendijk, Jozef Israëlslaan en aansluiting Hoge Rijndijk te Woerden - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Assurance services - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding ICT-Systeem Sociaal Domein - Gemeente Lochem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meet- en monitoringssysteem Ommelanderzeedijk (Delfzijl-Eemshaven km 27,0 - 38,5) - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding losse inrichting Terra vmbo en mbo Emmen - Terra
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer Mobiliteit - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Brandverzekering - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL23 |...
Lees verder

SHN1912 Slachtofferhulp NL Product Owner MSH - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Informatieanalist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Mobiliteitskaarten 2018/2019 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA WA- en Goedwerkgeverschap verzekering provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Procurement of Expeditionary X-ray systems EODD - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2018 | Plaats van...
Lees verder

Levering Office en Windows licenties - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2020...
Lees verder

Natura 2000 Herstel maatregel 90ha opslag Grove den verwijderen Noordwest Veluwe - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, installatie, beheer, service, onderhoud en demontage van trapliften 2020-2029 - Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Cruquiusbrug - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn- Europees openbare aanbesteding Onkruidbestrijding - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvalinzameling en -verwerkingsdienstverlening - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Laboratorium- en medische gassen t.b.v. Rijkscategorie Laboratorium - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische gassen
Lees verder

Het leveren van SaaS diensten t.b.v. een regelbeheersysteem - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Marktconsultatie Eenduidig Webgebaseerd normenkader Sociaal Domein - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging centrale dataopslag - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Ontmanteling van Harddrugsproductie- en Opslagplaatsen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Multidisciplinair Handhaven bij VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder

Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer Veenendaal en Rhenen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GÉANT IP Routing and Switching Support - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior adviseur Privacy - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder

AFM-IR for Chemical Imaging - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Lichtmanagement Expert Systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Lichtmanagement Expert Systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Implementatie, ontwikkeling en beheer GIS-platform - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatie, ontwikkeling en beheer GIS-platform - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding BI- en rapportage omgeving - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder