zaterdag 18 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de realisatie Zonnepark Leemdijk ten behoeve van gemeente Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vraag en antwoord-ronde Open House Toelatingsprocedures POH-GGZ-Jeugd - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

EU aanbesteding leerlingenvervoer - Gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel - Regio Food Valley
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging server-, storage- en back up-infrastructuur gemeente Winterswijk - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Reinigen verhardingen - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Marktconsultatie contra informatie dividend uitdelingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wasmiddelen, hulpchemicaliën en doseerapparatuur - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

onderhoud veiligheidsinstallaties - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

17687 Koop en onderhoud hoogwerker met toebehoren t.b.v. Min. EZK - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

BI Backend ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BI backend ontwikkelaar - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatie Schuldhulpverlening gemeente Purmerend en Beemster - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Selectie Bouwteampartner - Renovatie en uitbreiding Nikhef Amsterdam - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Realistisch Oefenen t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Senior Java ontwikkelaar MLO - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Clusius College
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

onderhoudsbestek begraafplaatsen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verzekeringsmakelaar - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Europees openbare aanbesteding Brandverzekering - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Waterlopenbestek Herbaijum bestek 16-58-GN - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Inbound Telefonie - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

DAS Baggerafzet (vervolg in Dynamisch aankoopsysteem) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

'Routinematig' hydrobiologisch onderzoek - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0032 De Nieuwe Zijde - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2020...
Lees verder

Europese aanbesteding elektrische middelgrote veegmachine, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 |...
Lees verder

HR-diensten ten behoeve van de OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenparkverzekering - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Crowdmanagement Koningsnacht en Koningsdag gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Thuisbegeleiding - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Levering van diverse voertuigen met laadkraan - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL...
Lees verder

Market Consultation for the Modernization of the KNMI observation infrastructure - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Upgrade en vervanging paslezers - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de uitbesteding van ICT diensten - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Accountantsdiensten - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leermanagementsysteem - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Individuele Begeleiding - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Schoonmaak dienstverlening dorps- en buurthuizen - Stichting Maatvast Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AV-middelen vergadercentrum 2e verdieping - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Glasbewassing - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Amsterdam - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationaal niet-openbare aanbesteding RBT Purmerend - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie klimaatinstallatie onderzoeksgebouw - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbeidsmatige Activering Wmo - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verbouw en verduurzaming onderwijsgebouw de Sportcampus (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding W-installaties (beheer, onderhoud, vervanging en technische adviesdiensten) - Conexus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Verbouw en verduurzaming MFA 17.000 m2 (Onderwijs en Sport) (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

19814 | Vervanging brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie - Fase 1, Regio Oost - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwe (t)huisvesting gemeente West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zon- en lichtwering (binnen en buiten) incl. onderhoud 2019 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie: Zorgpaden Ondersteuning met MediMapp - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichting openbare ruimte in den Vijfhoek - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

011-2019 Onderhoud openbare verlichting, gebied 1 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

007-2019 Raamovereenkomst - Afvoeren veegvuil/grond gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

025-2019 Raamovereenkomst Rooien bomen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

** Marktconsultatie ** Dienst corporate internetverbinding - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Internetproviders (ISP)
Lees verder

Maaien bermen en watergangen gemeente Apeldoorn 2020 e.v. - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Telefonie en data - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Lease van Vrachtwagens - Stichting Probiblio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoormeubilair - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Implementatiepartner Plateau 1 Procurement Domein - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energie Valkenswaard 2020 e.v. - Gas - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatiepartner Plateau 1 Finance Domein - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energie Valkenswaard 2020 e.v. - Elektriciteit - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatiepartner Plateau 1 HR Domein - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

15367 - Directievoering en toezicht terreinwerkzaamheden/infrastructuur DC Zeist te Soesterberg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dagbegeleiding Ouderen en personen met NAH - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Hotel- & vergaderaccommodaties - Reclassering Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gemeente Coevorden - Raamovereenkomst Processierupsen bestrijding - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Havendijk - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding leermiddelen tbv de Rooi Pannen - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Dillidur spoordelen NZVW Noord - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Forensisch DNA - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: | CPV: Diensten van...
Lees verder

Uitzendkrachten en gedetacheerden Onderwijsgevend Personeel - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Uitzendkrachten Onderwijsondersteunend Personeel - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior Contract Manager GGI-Veilig Minicompetities - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Tijdelijke Boorgat Afsluiting (TBA) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior Strategisch Adviseur “Samen Organiseren” - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Senior technisch security specialist - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder