vrijdag 17 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst Kunstwerken waterbeheer HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen De Connectie / gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud (groene) sportvelden gemeente Medemblik - Gemeente Medemblik
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Bestek 1719, Onderhoud bermen en watergangen 2020 rayon Rogat, provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem (RIS) & Bestuursinformatiesysteem (BIS) Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224,...
Lees verder

Integrale studentondersteuning (vh. schoolmaatschappelijk werk) - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Jeugd en WMO Backoffice - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Property verzekering - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m december 2019 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m december 2019 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's, het leveren van printmanagement- en beheersoftware en supplies. - Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

openstelling "Open House" Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek...
Lees verder

Aanleg hoofdinfra Distripark Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding bodemonderzoek en -advies door ODMH - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Beheer gratis bewaakte fietsenstallingen - Gemeente Nieuwegein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Personeels- (PSA) en financieel administratief (FA) systeem - De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Grondwatermodellering, -advisering en -detachering - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GA140.60699 Regulier Onderhoud Gras en water - Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging Gunningen Inzetdesk provincie Overijssel 4e kwartaal 2019 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taxatiediensten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Redvoertuigen - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reddingsvoertuigen
Lees verder

Sanitaire Voorzieningen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Tiel, Gemeente Culemborg - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Integraal onderhoud buitenruimte Randenbroek en Schuilenburg 2020 t/m 2022 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Integraal beheer openbare ruimte 2021 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlenging onderhoud couverteeromgeving Kalmarweg / aanschaf integriteitssysteem - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en vervanging van noodverlichting en brandblusmiddelen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de Openbare procedure voor Levering van elektriciteit t.b.v. 3 waterschappen. - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal dossieronderzoek - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Open house - Beschermd Wonen ouderen in een Wlz-setting - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Deskundigheidsonderzoeken - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen van het Regius College - Stichting Regius College Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Midden- en laagspanningsinfrastructuur 23kV - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Support partner Microsoft System Center Configuration Manager - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over...
Lees verder

Verhuisdienstverlening - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering boeken en leermiddelen - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inspectie bomen BVC+ - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst dunning grote groengebieden te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Directievervoer provincie Groningen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Brandverzekering Gemeente Maasgouw - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Opvang na Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Dienstverlening in het kader van de extra leertijd (brede ontwikkelings school) - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding leerlingvolgsysteem en een module leerlingenvervoer - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Marktconsultatie laadinfrastructuur voertuigen t.b.v. algemene bedrijfsvoering - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken 2020-2024 - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geschenken...
Lees verder

Ventilatieproject HCL - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

Daklozenopvang - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Modernisatie polaire kraan NRG Petten. - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland...
Lees verder

Onderhoud en vervanging openbare verlichting 2020-2021, gem. Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ondersteuning aanwezige parkeerautomaten en levering nieuwe functionaliteiten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Werkplekdiensten - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2335 Onderhoud groenvoorzieningen, verhardingen en wegmeubilair 2020 - 2023 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 05WW2020 Onderhoud drukrioolunits en gemalen in Winterswijk - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Fietsafhandeling 2020 t/m 2023 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding levering nieuw Human Resource management systeem - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Financieel pakket in SAAS - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie zandtankstation opstelterrein Legmeerpolder - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

WAN Verbindingen en managed VPN dienst - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur derden groenvoorziening - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reconstructie Rode Dorp - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening vastgoed onderhoud - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Expeditie Haringvliet - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MT-2020-01 MARKTTOETS Parkstad Blok S, Tweebosbuurt Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gebouwen met een commerciƫle...
Lees verder

Leerlingenvervoer Gemeente Ede en Wageningen - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning hulp bij het huishouden gemeente Oude IJsselstreek 2020-2023 - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Onderhoud groen en verhardingen - perceel 1 t/m 5 - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Serverpark als dienst (platform as a Service) - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Fitness2Drive - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding aannemer nieuwbouw en renovatie VMBO Dordrecht - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, NEDERLAND NL |...
Lees verder

A08.26.2019 Reconstructie Bio Science Park Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Strategische advisering op het gebied van HR, proces- en informatiemanagement - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Duurzame Keet Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder