donderdag 16 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Verwerving bluslaarzen, veiligheidsschoeisel en uniformschoenen brandweerpersoneel - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wasmachines tbv ademluchttoestellen, ademluchtmaskers en helmen - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

programmasecretaris Wet kwaliteitsborging bouwen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Groot Onderhoud Verhardingen 2020-(2021) - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Groot Onderhoud Swalmen, Groenekruisbuurt - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Beheer en onderhoud ondergrondse containers' - Gemeente Oldambt. - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Regio NoordOost - Groningen-Winschoten extra sneltrein - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomsten ten behoeve van levering ICT Hardware - Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND...
Lees verder

10600064088 OM Procesbegeleider - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie stedelijke gemalen 2e fase - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NRG Manipulators Molybdenum Production Facility - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31151617: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Gelderland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

31145184: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Brabant-Oost - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

VTH applicatie - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering voor MBO Amersfoort - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie aanbesteding lease verzamelcontainers - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A04.45.2019 Leveren en aanbrengen bloembollen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RFI Plant Breeder's Rights course - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting 2020-2024 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10800000582 JustID CI/CD Continuous Integration/Continuous Delivery specialist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Architect en bouwer Experience voor het World Food Center Experience te Ede - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied van...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Assesment of damage to Liebherr cranes in port Yemen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Aanbesteding reparatie, onderhoud, banden en keuringen - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ongevallen verzekering - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuurpool IMH en W&S - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Lease personen- en bedrijfsvoertuigen inclusief beheer - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting 2020 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Reconstructie Waterrijk-Oost - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Burgerzakensysteem voor gemeente Hilversum en Gooise Meren - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit 2019 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Dr. de Quayweg gemeente Gemert-Bakel - Gemeente Gemert-Bakel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2020...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-16554-19: Stadse Werken: rioolwerkzaamheden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-20234-19: Beletteren, verkoopklaar maken en reinigen van voertuigen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud E- en W-installaties - Erasmus MC Nieuwbouw - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst Beheersing eikenprocessierupsen in de gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitale leeromgeving DLO - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

Stichting Het Rhedens - EOA Schoonmaakonderhoud - Regionale Scholengemeenschap Het Rhedens voor Lyceum Havo Mavo Vbo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering materieelvoertuig - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Transport en opslagmiddelen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diverse...
Lees verder

Wagenparbeheer (lease) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Basis scholen Oost-Souburg Zuid - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

HPV vaccins 2020 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT-Oplossing t.b.v. VTH-Applicatie - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tender for Framework Agreements - Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie (onderwijs)portaal UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Vervanging warme dranken automaten - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder