woensdag 15 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie Externe arbeidsmarktbemiddeling - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Enterale voedingspompen en non-luer toebehoren - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vegetatie- en Florakartering & Faunakartering - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst F54 B20 Biobrandstof - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geo Informatie Infrastructuur (GII) provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud Energy Management Systeem (IEMS) gemeente Arnhem e.a. - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Integraal onderhoudsbestek groenvoorzieningen en straatreiniging gemeente Huizen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP Attendiz SO - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beschermingsmiddelen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2018 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Flexibele arbeid t.b.v. Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Uitzendkrachten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering tbv Gemeente Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

AI 2018-0324 Conditiemeting groenvoorzieningen NEN 2767-1 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Startup in Residence bij BZK 2020 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Startup in Residence bij EZK/LNV 2020 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Strandafvalvoertuig - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Strooivoertuigen en strooiers - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening (variant Rapid Impact Contracting) t.b.v. DJI en IND - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening en aanstelling- en periodieke keuringen (PPMO) - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwkundige- en installatie(technische) adviesdiensten - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Uitrukkleding - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Inhuur projectmanagers - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Hybride Operatie Kamer (apparatuur) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

financiƫle educatie op VO-scholen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

nieuwbouw zwembaden gemeente Meierijstad - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

Paviljoen Baggelhuizerplas - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud watergangen en ecologische verbindingszones 2020-2022 District Boven Aa - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consultancy diensten Data gedreven toezicht AFM - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AM19015 Onderhoud watergangen 2020-2022 Beneden Aa, Boekel-Laarbeek - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleiding/Bouwmanagement Poort van Winschoten - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Transport Levend Vee - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Slijpen aan het spoor - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

'Schoonmaak en Sanitaire middelen & Glasbewassing en Gevelreiniging' - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel inclusief onderhoud en reiniging voor de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering parkeerbeheer garages, fietsenstallingen en parkeerhandhaving - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie dienstvoertuigen t.b.v. algemene bedrijfsvoering - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Masterplanning - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie operationele dienstvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitkomst van de gehouden Marktconsultatie inzake Interactieve webviewer voor 360°-panoramabeelden, obliek-luchtfoto's en LIDAR-puntenwolken - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Groothandelsfunctie klinische en poliklinische apotheek (VUmc, AMC en ZHA) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Levering Brandstof - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delfzijl en...
Lees verder

Inkoop Energie Expertise - additionele middelen voor versterking en ondersteuning van de uitvoering informatie- en energiebesparingsplicht - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Noord - Vervangen tunnelventilatoren Schipholspoortunnel L-005152 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31148957 Het uitvoeren van verkeerstellingen in MN en WNN - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Flevoland NL23,...
Lees verder

Europese aanbesteding "Leveren van wegenzout t.b.v. winterdiensten" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Nationale aanbesteding "Inspecties speel- en sportvoorzieningen" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Nervus Vagus Stimulatoren - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Afdrukdiensten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natuursteen 'De Plaats – Hartlijn' - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure voor Schoonmaakdienstverlening van het Scala College - Stichting Scala College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verhardingen 2020-2023 gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Arbodienstverlening: op weg naar een vitale NS-organisatie - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

9-D-15258-19: De beste tolken voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ROVK Areaalinspectie civiele kunstwerken en water 2020-2023 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Inrichting inhuurdesk WerkeninZuidoostBrabant.nl - Bizob
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Raamovereenkomst machinaal groenonderhoud - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding betreffende de inwinning van zeegras in de Nederlandse intergetijdegebieden - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA NFU Reseller Software - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren van een kraan - haakarm voertuig - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder