zaterdag 11 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

ABG 124 Ingenieursdiensten N346 Lochem - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31137033:het meerjarig in stand houden van het E&W/IA areaal van objecten gelegen in en langs de Maas en aftakkingen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

d. Regionale implementatieondersteuner Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

AI 2019-0056 Levering en instandhouding afvalinzamelingsystemen (AISA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Winkler Prins te Veendam - Perceel 1 - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie klimaatinstallatie - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderwijskundige diensten Rijk - Met voorafgaande marktconsultatie - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Financiële SaaS-applicatie - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie onderwijskundige diensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Nieuwbouw Winkler Prins te Veendam - Perceel 2 - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ulicoten, diverse aanpassingen n.a.v. MOIP 2017-2018 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020...
Lees verder

Food/Non Food - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ERTMS Retrofit - VIRM - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m december 2019 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Belastingsapplicatie Gemeente Woerden en Oudewater - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Belastingapplicatie - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m december 2019 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Projectleider declaratie en facturatie Ketenbureau i-Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie Bruggen Oranje Loper - AI2018-0658 en 0659 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Accountantsdiensten - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van maximaal drie kolkenzuigers aan Midwaste leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud sportparken en speelvoorzieningen Maastricht Sport - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Hub Noord-Brabant: Europese Aanbesteding Schoonmaak - Stichting HUB Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandbeveiliging - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nijmegen - Onderhoud natuurgras Sportvelden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren leerlingenvervoer gemeente Texel - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden E & W installaties volgens een regiemodel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien van gras - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integraalplan Bleiswijkse Zoom - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020...
Lees verder

Selectieprocedure Blok 1 Centrumeiland IJburg Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Tijdelijke beveiliging door Mobiele Camera Units (MCU) - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Startup in Residence Programme 2.0 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zeus, design and construct a skid for a Modular Electrolysis Pilot for research and development - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trapliften Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Coördinerend IT Specialist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda - EA Schoonmaak en Glasbewassing - INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

extensief maaibestek - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding raamcontract Touchscreens PCOU / Willibrord - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integraal Kindcentrum Marum - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbestedingsprocedure levering van schoolmeubilair Segbroek College - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeren hydrografische metingen (Lodingen) (Offshore en Inshore) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doorlopende CAR-verzekering Vitens N.V. - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

vasteplantenbestek Emmen centrum - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Smart City Platform Gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

WPB Genderen / Drongelen renovatie winning - discipline B & W - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Concessie Zonneweide Lanakerveld - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

GON-40-19-008-T01 Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2020...
Lees verder

Calamiteitenbestrijding 2020 - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GON-40-19-008-T01 Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2020...
Lees verder

EA Reiniging gordijnen, ventilatieroosters en kasten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur/detachering Senior risicomanager (met ervaring als planner) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Keuring van (elektrische) arbeids- en gebruiksmiddelen t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeid Werk en Inkomen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw sportcomplex Ter Specke te Lisse - Gemeente Lisse
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Special Effects ESC 2020 - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WGA-Eigenrisicodragerverzekering De BasisFluvius - Stichting Fluvius
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BAG 2.0 applicatie en bijbehorende dienstverlening - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Leveren en onderhouden van Ambulances - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Laboratoriumonderzoek SOA en Reizigers en bijbehorende dienstverlening - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Microsoftlicenties GGD-BZO - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Veiligheidsadvies - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inspectie, reparatie en levering van sporttechnische inventaris (sporttoestellen) - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trapliften - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Winning Genderen / Drongelen - discipline E & I - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Hardware Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatiediensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17587268 Generieke Satcom Internet Box - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebouwonderhoud cluster MF - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder