vrijdag 10 januari 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Beheer parkeerplaats Sphinx - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Tynaarlo - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Bernheze - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mendix DevOps Services - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Facilitair beheer van multifunctionele centra inclusief beveiliging en receptie - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.33.2019 Reinigen rioolgemalen Gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude. - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Datalijnen voor rioolinstallaties - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding elektronische lockers inclusief sluitsysteem - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectvoorbereider VLG - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur mobiliteit - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseurs Kenniscentrum VG&M - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A01.2.2019 Financieel/strategisch advies bij gebieds- en locatieontwikkelingen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Recruitment en Arbeidsmarktcommunicatie - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaien van gazons, bolgewas en ruw gras gemeenten Teylingen en Lisse 2020 e.v. - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Projectcoördinator BAGWOZ - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Concessie Warmteleverancier Warmtenet Schalkwijk gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Ontkoppeling slibdrooginstallatie (SDI) en Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Beverwijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van een...
Lees verder

Levering straatbakstenen centrumgebied Overvecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

10100033586 NCTV Project Alignment Officer Legal - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

SHN1908 Slachtofferhulp NL Backend EPIserver ontwikkelaar - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huishoudelijke watermeter wisselingen - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Projectadministrateur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectie Beheer Systeem - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

A07.11.2019 Zonnestroominstallatie 12 gemeentelijke gebouwen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie co-creatietraject – Vol onder maaiveld - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groenonderhoud en maaiwerkzaamheden - Stichting Beheer "Borchwerf II"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Geotechnisch onderzoek dijkversterking Tiel-Waardenburg - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopondersteuning PIB - Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Financieel systeem - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regio NoordOost - Beheer en onderhoud van de monitorings-, bedienings- en besturingsinstallatie van TTI Spoortunnel Nijverdal - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, ambulante begeleiding & ambulante begeleiding maatschappelijke opvang - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, dagbesteding - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Transportinstallaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, schoon en leefbaar huis - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Communicatiedienstverlening Social Media - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbestrijding op verharding 2020-2021 - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT hardware en mobiele telefoons - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dijkversterkingsproject Vianen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud mechanische riolering - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Onderzoek 'Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen met het zorgtraject van Diepe veneuze trombose en longembolie' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek 'De zorg en werkwijze rondom beeldvorming en diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud groenvoorziening - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Parkeerapparatuur - samen op weg naar de toekomst! herziene versie - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-08-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bomen kappen en rooien - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beschermd Wonen 2020-2022 - Aanmeldingsprocedure conform Open House - Gemeente Delft
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud sportvelden gemeente Westervoort en Duiven - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Payroll dienstverlening - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen Duiven en Westervoort - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf van 5 gladheidsbestrijdingsvoertuigen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Onderhoud gazons Doesburg & Lochem 2020, besteknummer: CB-BR-2020-01 - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NRG Manipulators Molybdenum Production Facility - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding maaiwerk 2020-2024 gemeente Kerkrade - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-90108 Marktconsultatie zero emissie 6x6 voertuig - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verhuur van vrachtwagens met...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening Floréo, VCO De Kring en stichting Samenwerkingsscholen - Vereniging voor Prot Chr Primair Onderwijs op Voorne-Putten Rozenburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) - Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Adviseur Geluid (2 FTE), vanaf februari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviesdiensten Bestemmingsplannen - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Meet- en monitoringssysteem Ommelanderzeedijk (Delfzijl-Eemshaven km 27,0 - 38,5) - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17873288 Levering Mobile Devices en toebehoren GU 6.0 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Grondonderzoek (Geotechnische diensten) dijkverbetering Stad Tiel - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geotechnische diensten
Lees verder

17748633 Levering Mobile Devices en toebehoren GU 5.0 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

eHRM - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie nieuwe treinstellenhal en emplacement in Haarlem - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

VWS EA Vervoer voor gehandicapte teamsporters - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch applicatiebeheer - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior Juridisch adviseur Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

b. Regionale implementatieondersteuner Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

a. Regionale implementatieondersteuner Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Schoolleidersregisters - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-01-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder