vrijdag 24 januari 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het bericht dat er gebrek aan ruimte in de ondergrond ...

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat er gebrek aan ruimte in de ondergrond is voor het aansluiten van wind- en zonneparken
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht dat er gebrek aan ruimte in de ondergrond is voor het aansluiten van wind- en zonneparken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het verzoek inzake reactie op brief gemeente Steenwijkerland
Staatssecretaris Keijzer reageert op het verzoek van de Tweede Kamer inzake de reactie op de brief van de gemeente Steenwijkerland.
Lees verder

Tweede nota van wijziging Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet over ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)
Lees verder

Kamerbrief over wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie).
Lees verder

Aanbieding kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen EZK
Minister Wiebes stuurt de Eerste Kamer de kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken van EU-raadplegingen voor de periode oktober tot en met december 2019 op het terrein van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de berichten Datacenters in Nederland raken in wurggreep van Amerikanen en Nederlandse bouwer van datacenters failliet
Antwoorden van staatssecretaris Keijzer op de Kamervragen over de berichten 'Datacenters in Nederland raken in wurggreep van Amerikanen' en 'Nederlandse bouwer van datacenters failliet'.
Lees verder

Kamerbrief nieuwe basisbeschikking NBTC
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de inzet van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC Holland Marketing) voor de periode 2020-2023.
Lees verder

Kamerbrief voortgang Programma Aardgasvrije Wijken
Minister Knops beschrijft de voortgang en de eerste resultaten van het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de mogelijke claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de mogelijke claim tegen de Nederlandse staat van Uniper en RWE, op basis van de ISDS-clausule in het Energie Charter Treaty.
Lees verder