maandag 20 januari 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over studie Nederlandse Defensie-en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019

Kamerbrief over studie Nederlandse Defensie-en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de omvang, kenmerken en positie van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie (NL DVI) en haar betekenis voor de Nederlandse economie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over opbrengst zonnepanelen en bijstand
Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over het korten op de bijstand vanwege zonnepanelen.
Lees verder

Kamerbrief over rapport Nederlandse EITI
Minister Wiebes biedt de Tweede Kamer het eerste Nederlandse rapport volgens de standaard van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) aan.
Lees verder

Kamerbrief over Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020
Minister Wiebes en minister Hoekstra sturen de Tweede Kamer de Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over de technische briefing Artificiële Intelligentie (AI)
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over de technische briefing over het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (AI).
Lees verder

Kamerbrief over start Invest-NL
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer dat de Machtigingswet oprichting Invest-NL op 4 december jl. in werking is getreden. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over start Invest-NL
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer dat de Machtigingswet oprichting Invest-NL op 4 december jl. in werking is getreden. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bericht 'Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies'
Minister Wiebes laat weten dat hij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies'.
Lees verder

Kamerbrief Tijdelijke wet Groningen over de uitzondering op de risicoaansprakelijkheid
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer zijn toelichting waarom hij het amendement ontraad van het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen over de uitzondering op de risicoaansprakelijkheid.
Lees verder