maandag 13 januari 2020

Consultatie over versterking participatie op decentraal niveau

Consultatie over versterking participatie op decentraal niveau
Een wetsvoorstel dat regelt dat het decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, ligt ter consultatie. Milieu & ruimte
Lees verder

Regels stookinstallaties en pleziervaartuigen naar Omgevingswet
Het ministerie van Infrastructuur wil de huidige regelgeving over best bewezen technieken van grote stookinstallaties, toiletlozingen van pleziervaartuigen en monitoring van luchtkwaliteit neutraal omzetten naar de nieuwe Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over meetsystemen ammoniak en veehouderij
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de regeling Ammoniak en veehouderij (Rav). Milieu & ruimte
Lees verder

Aanbevelingen om Nederland voor te bereiden op drogere zomers
De extreem droge zomer van 2018 en de droogte die dit jaar voortduurde in Oost- en Zuid-Nederland hebben ons waterbeheer op de proef gesteld. Milieu & ruimte
Lees verder