dinsdag 14 januari 2020

Brexit: stand van zaken

Brexit: stand van zaken
Het VK wil de EU verlaten op 31 januari 2020. Een akkoord over de voorwaarden van het vertrek moet nog worden goedgekeurd door het Britse parlement. Door de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson lijkt een snelle goedkeuring waarschijnlijk.
Lees verder

De meest voorkomende fouten bij proviandberichten
Vanaf zaterdag 11 januari 2020 moet u proviandberichten opstellen volgens versie 01F of 01G van de MIG (Message Implementation Guide). Vanaf die datum worden deze berichten ook uitgebreider gecontroleerd. Dat kan ertoe leiden dat uw ingezonden proviandbericht wordt afgekeurd.
Lees verder

Nieuwe voorwaarde gebruik rederij- of bedrijfszegels bij vervoer naar fysieke controle
Vervoert u goederen naar een plaats waar fysieke controle van goederen door de Douane plaatsvindt? En gebruikt u hiervoor een rederij- of bedrijfszegel? Dat mag alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Vanaf 1 februari 2020 geldt er een nieuwe voorwaarde.
Lees verder