maandag 16 december 2019

Van Veldhoven maant Tweede Kamer tot snelheid Omgevingswet

Van Veldhoven maant Tweede Kamer tot snelheid Omgevingswet
Minister Van Veldhoven (Milieu) heeft de Tweede Kamer gevraagd om de voorhang (een voorbereidende procedure) van het Invoeringsbesluit Omgevingswet in december af te ronden, ook al heeft de Kamer besloten om het algemeen overleg over de Omgevingswet naar januari te verschuiven. Milieu & ruimte
Lees verder

Van Veldhoven beantwoordt vragen parlement over de NOVI
Minister Van Veldhoven (Milieu) heeft de Tweede Kamer in een brief antwoord gegeven op vragen over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Milieu & ruimte
Lees verder

Raad van State vindt Spoedwet aanpak stikstof op punten onduidelijk
De Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat regels stelt voor de aanpak van de stikstofproblematiek (Spoedwet aanpak stikstof). Milieu & ruimte
Lees verder

RvS: Drempelwaarden voor geringe stikstofdeposities mogelijk, maar lastig
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een zogenoemde voorlichting uitgebracht over de drempelwaarde voor geringe stikstofdeposities. Zo'n drempelwaarde instellen is een van maatregelen die de stikstofdepositie moet beperken en de natuur moet helpen herstellen. Milieu & ruimte
Lees verder