maandag 23 december 2019

Ontwerpbesluit instelling Adviescollege Veiligheid Groningen

Ontwerpbesluit instelling Adviescollege Veiligheid Groningen
Dit ontwerpbesluit regelt de instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Dit Adviescollege adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en...
Lees verder

Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade
Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot instelling van de Commissie Mijnbouwschade (Besluit Commissie Mijnbouwschade)
Lees verder