woensdag 4 december 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

AM18002 Renovatie rioolgemalen Donkenweg Maaijegatweg en Nuland - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-Openbare Europese Aanbesteding gevelonderhoud en aanvullende dienstverlening - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud 2 vrachtwagens met haakarm en kraan - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ABG120 Inhuur ontwerper/ bestekschrijver ETI (3 stuks) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Winterdienst materieel - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flow Cytometer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Print-, mail-, couverteer-, verzend- en archiveringswerkzaamheden belastingcorrespondentie - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AM18002 Renovatie rioolgemalen Donkenweg Maaijegatweg en Nuland - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Oogheelkundige units - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GA140.60699 Regulier Onderhoud Gras en water - Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

AI 2019-0310 Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) tbv grond, baggerspecie en puin - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10100032341 - BD/DSK - Adviseur Sourcing en Strategische Inkoop - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100032340 - BD/DSK - Programmamanager - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerking grondstoffen milieustraat - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

5-laser FACS sort instrument geïntegreerd in klasse II veiligheidswerkbank - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU Schoonmaakonderhoud Stichting Op Kop en Stichting Samenlevingsscholen - Stichting Op Kop, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel...
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfskleding Provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Bedrijfskleding
Lees verder

EA Diensten ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-21258-19: Rioolvervanging Grassenbuurt fase 2 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overbruggingsovereenkomsten Jeugdhulp 2020 Regio Haaglanden (H10) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktinformatiedag Sanitaire artikelen incl. mini workshop - Gemeente Heerde
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Producten voor persoonlijke...
Lees verder

Europese Aanbesteding Meubilair - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vakspecialist Geluid (2FTE), vanaf januari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder