dinsdag 3 december 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Uitnodiging aanbieders begeleiding/ondersteuning/kortdurend verblijf (AWBZ) - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2014 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126,...
Lees verder

Open House Huishoudelijke Hulp - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Huur parkeerplaatsen Molenplein Gemeente Heerenveen - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 | Procedure:...
Lees verder

Aurora spectrale flow cytometer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Saneringen huisaansluitingen Gas 2020 - Coteq Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IT Cloud diensten 2019 GGD Zeeland - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Beheer en onderhoud installaties t.b.v. gladheidsbestrijding op het spoor - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verkoop onder voorwaarden van bouwrijpe kavels voor 5 woningen op de locatie De Overbrugging te Noord-Scharwoude - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND...
Lees verder

Schuldhulpverlening ISD Brabantse Wal - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, keuring en onderhoud gymmaterialen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kantoorartikelen en bedrijfsmiddelen - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Vervoer van (militair) materieel over zee met voor- en natransport Nederland/ België - Curaçao/Aruba/ Sint Maarten en vice versa - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Thesaurus zorg (kader Wet Langdurige Zorg) - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – hardware (1) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – supplies (2) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie ecologisch beheer Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Telefonievoorzieningen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – services (3) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Wagenparkverzekering Coorperatie Ambulance zorg - Coöperatie ambulancezorg Zuid-Holland Zuid UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020 - 2029 Vervanging Bestuurlijk Beluitvormingssysteem - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hardware, Software en IT beheer - Onderzoeksraad voor Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Digitaliseren schatkistbankieren - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Microwave Scintillometers - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoop Elektriciteit 2021 ev - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Instrumenten optometrie en orthoptie - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Beekdaelen - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Wijk bij Duurstede - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging gescheperde schapenbegrazing in het beheergebied Súdeast Fryslân - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland NL125 |...
Lees verder

Regio NoordOost - Beheer en onderhoud van de monitorings-, bedienings- en besturingsinstallatie van TTI Spoortunnel Nijverdal - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

CAR-verzekering tbv Gemeente Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien ruw gras, onderhoud watergangen en onderhoud natuurparken Gemeente Papendrecht - Gemeente Papendrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen, -materialen en (gebruikers)advies - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dagelijks onderhoud loodgieterswerk - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering MRO-artikelen - SWB Midden Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VMS-inhuursysteem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

VTH applicatie - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure voor de levering van leermiddelen aanbieden van onderwijsdiensten van Altena College - Altena College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Handhaving parkeren fiscale en blauwe zone - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Oproep blijk van belangstelling Matchfunding - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA WGA-Eigenrisicodragerverzekering t.b.v. ROC de Leijgraaf - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur juristen privaatrecht - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OEK.21 - Onderhoud elektrotechnische en klimaattechnische gebouwinstallaties rijksgebouwen 2021-2025 (E&K-contract) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Verkeersregelinstallaties voor de gemeente Amersfoort, Soest en Leusden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbestedingen Tolk- en Vertaaldiensten ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

Hospitality Diensten - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Bloedonderzoek in de 27e week van de zwangerschap verricht in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Flexibele Arbeid overheden Noordoost-Brabant - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

eHRM - Provincie Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Meerjarig onderhoud civieltechnische kunstwerken gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Parklaan 4B +5 - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Campagnes en acties - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Artificial Intelligence models for the sewage water system in the province Limburg, The Netherlands - Pre-Commercial Procurement (PCP) - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid - Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Machinebreuk- en machinebreuk bedrijfsschade verzekering van Coördinatie Centrum Energie B.V. - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringsbegeleiding UAV-GC Stevin - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation Artificial Intelligence models for the sewage water system in the province Limburg, The Netherlands - Pre-Commercial Procurement (PCP) - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Heistraat Einighausen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2018...
Lees verder

ICT-dienstverlening - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie van de voorgenomen aanbesteding Stroefheidsmetingen van Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Industriële...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure diensten voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel van Onderwijsgroep Galilei - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale Studenten Enquête 2020 en verder - Stichting Studiekeuze123
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

17695677 Military Planning Tool (MPT) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats...
Lees verder

31148367: Marktconsultatie Groot Onderhoud bruggen Z&D - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NEN 3140/NEN 1010 keuringen riolering Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Logistieke diensten voor werkplekgerelateerde hardware - DE KEMPEL
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Beheer en onderhoud VDB- VDBGIS - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Uitbreiding opslag explosieven bunker - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie Tankautospuiten Veiligheidsregio Hollands Midden - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Leasedienstverlening wagenpark PWN - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Markconsultatie Duikcommunicatiemiddelen VRHM - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Europese Aanbesteding Purchase to Pay systeem (P2P) - Stichting Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Partnerselectie Veerdienst Marker Wadden - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Partnerselectie Veerdienst Marker Wadden - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT-infrastructuur - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder