zaterdag 21 december 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding Karton voor Westrom - Westrom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND...
Lees verder

SURFsara National Supercomputer - SURFsara B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cloud applicatie voor Finance, HCM/Payroll en Procurement - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Uitvraag herberekening riolering - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Gazons 2020 - Gemeente Roerdalen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL...
Lees verder

School- & Kantoormeubilair - Stichting Primair Onderwijs De Liemers
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Schagen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Leasevoertuigen en toebehoren - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding gemeente Langedijk 2020 - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Brandstoffen in bulk - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

HWBP Stenendijk Hasselt - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspecteur Bodem, vanaf februari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Walstroom pilot fase B - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Installatie van...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen diverse wijken Zevenaar 2020 - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen 2020 - Gemeente Venray
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerking hout-afvalstromen A/B en C Avri - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervoer van groepen - Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouw sporthal/sportzaal Bredius Muiden - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groslijst Leidingwerken - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf 3 voertuigen - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie ventilatoren tbv de IC Neonatologie - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Primary Data Collection - Stichting IDH Sustainable Trade Initiative
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Raamovereenkomst Renovatie openbare verlichting - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Surveillancepersoneel - Stichting HAS Den Bosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

GEWIJZIGD: Contract 1663 - Design en Construct Verdubbeling N34 Coevorden-Holsloot - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie platform keuze Procesautomatisering - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Automatiseringscontrole
Lees verder

Vrijwillige transparantie Massa Spectrometrie Imaging - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure preventief en correctief bouwkundig onderhoud sportgebouwen ten behoeve van Maastricht Sport - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Containervrachtwagen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie infuuspompen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Infuuspompen
Lees verder

Bouwplantoets - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Levering van Abonnementen voor Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kranten,...
Lees verder

Gazon maaien - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beschikbaarheidsdienst gemalen - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333,...
Lees verder

Levering van Boeken voor Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Dienstverlener/aanbieder van zakelijke mobiliteitskaarten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Aankondiging van voorgenomen onderhandse contractering inzake grondwaterbeheersing project "Opwaardering Twentekanalen". - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

IV-Inhuur Professionals tbv EZK/LNV en diensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding elektronische lockers inclusief sluitsysteem - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Opbergkasten
Lees verder

Europese aanbesteding Beveiliging 2020 - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Riool Reinigen en Inspecteren voor 4 percelen in de gemeenten Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding jeugdhulp Zeeland 2020-2023 (Open House) - Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdienst realisatie windmolenparken Zutphen en Duiven - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundige werkzaamheden Paul Henri Spaaklaan 1 Noordtoren - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Vereniging Vechtstreek en Venen - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werktuigbouwkundige werkzaamheden Paul Henri Spaaklaan 1 Noordtoren - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Light as a Service - parkeergarage Cityplaza Nieuwegein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Designated Marksman Rifle (DMR) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verhardingen gemeente Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zabbix Support & Development - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van verlichtingsarmaturen OVL - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg...
Lees verder

Zee-Zevenaar - Beheer en onderhoud 25kV - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst voor levering Lab disposables - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Externe trainer voor IGJ auditors - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Telefonieoplossing i.c.m. vast / mobiel integratie ten behoeve van ROC Gilde Opleidingen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Moleculair diagnostische analyzer microbiële bepalingen - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

e-HRM systeem inclusief salarisverwerking - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31144758: Innovaties in de KustlijnZorg - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Innovatiepartnerschap |...
Lees verder

Aanbesteding Circulaire Warme en koude Drankenvoorziening gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energie Voor Scholen Elektriciteit 2021 t/m 2025 - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energie Voor Scholen Aardgas 2021 t/m 2025 - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaken van kantoren voor gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Instrument- en inhalatiegassen en cryogene vloeistoffen - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31146532: Raamovereenkomst onderhoudsbaggerwerk vaargeulen Noordzee - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

11000015883 NFI Tester Drupal/Scrum Master - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Loopbaan en Mobiliteit - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

OSG Hengelo Leermiddelen - Stichting OSG Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NieuwsApp - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

Preventief en correctief bouwkundig onderhoud - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Functioneel & Technisch beheer en Hosting Oracle eBS - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud Asfalt - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Agora - Agora Zaanstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch Platform - Beheersprocessen - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

levering en meerjarig onderhoud vrachtwagens SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

14107-10 Ganzenweg-Knardijk van de provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Levering aardgas 2022-2023 - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "P+R-systeem Genneper Parken" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Mededingingsprocedure met onderhandeling voor Levering Brandstof - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie ontmanteling illegale sigarettenfabrieken - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Achterlader - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Vlaardingen - Archeologie - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onafhankelijk Indicatieadvies Wmo - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-25883-19: Onderhoud van de elektronische- en werkbouwkundige installaties van de parkeervoorzieningen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Traineepool - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's en het leveren van beheersoftware en supplies. - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Friesland (NL) NL12 |...
Lees verder

WMo-taxivervoer gemeente Den Helder open house - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Werkplekapparatuur inclusief aanverwante dienstverlening t.b.v. de IGEA-Groep - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkoopondersteuning PIB - Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A08.5-2019 Levering Sport en Spelmaterialen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Routegebonden vervoer Versis, basispunt 7 t/m 11 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur medewerkers klantcontactcentrum - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inzamelen, afvoeren en verwerken van afval - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridische diensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de inhuur van personeel - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering en het onderhoud van onderwijs- en kantoormeubilair, lockers, technisch meubilair en BINASK meubilair (in 4 percelen). - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Informatiebijeenkomst - Outsourcing ICT dienstverlening gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Computer reiniging - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding administratieve diensten - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Startup in Residence Energie-innovatie-uitvraag - Provincie Overijssel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Student Informatie Systeem Wellantcollege - Stichting Wellant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Cloud Integrator - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

17507 Modernisering kantoorverdiepingen gerechtsgebouw Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Parkeerhandhaving fiscale en blauwe zones gemeente Diemen - Gemeente Diemen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CDAU Gebruik Informatie Systeem (CGIS) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder