vrijdag 20 december 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding softwarepakket voor Identity, Governance & Administration (IGA) - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Logistic service provider United Kingdom - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A04.45.2019 Leveren en aanbrengen bloembollen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zelfservice Centre Céramique - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Smalspoorkraan WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0251 Herinrichting Bijlmerdreef - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2020...
Lees verder

Uitgebreide gevarenverzekering - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Onderhoud groenelementen Drimmelen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0162 Inkoop en aanplant van beplanting met nazorg - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Versproducten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werven, selecteren en opleiden van datascientists en dataengineers - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Catering - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud gesloten verhardingen 2020-2021 bij RAW-bestek 19-025 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding ICT Diensten - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Overbruggingsovereenkomst tijdelijk personeel - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Tussentijdse toetreding Wmo maatwerkvoorzieningen - gemeente Purmerend en gemeente Beemster - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Transport en verwerking grondstofstromen scheidingsstations, kringloopbedrijven en apotheken van de GAD Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

Uitbreiding, vervanging en onderhoud aan gebouwgebonden installaties - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advies en inhuur op gebied van onderwijs en ict - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 2320 N233 vervangen 2 VRI automaten 504 / 506 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding inzameling gft- en restafval en inzameling en verwerking van de bron-gescheiden deelstromen - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

Sport Accommodatie Verhuur Systeem (SAVS) en bij behorende dienstverlening - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Mountain and Arctic Tactical tenten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AV-middelen 2019 (Best Value) - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omvormen beplanting en gras Zevenbergen en Klundert - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering 3x tent, troepenverzorging 300 pax - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Busvervoer - Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en Verlegging drinkwater(transport)leidingen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Decoratie en sfeerverlichting Kerstmarkt Gemeentegrot Valkenburg aan de Geul - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder

Leermiddelen - Johannes Fontanus College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Renovatie klimaatinstallatie - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

15254 & 12241 | Realiseren aanpassen binnenbeveiliging penitentiaire inrichtring Ter Apel & Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2020...
Lees verder

Rheden - Prestatiecontract onkruidbestrijding en vegen op verharding - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

GA140.60698 Regulier Onderhoud Hygiëne - Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2020 - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WGA ERD verzekering PCBO Leeuwarden - PCBO Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wagenpark lease - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur externe medewerkers Veilig Thuis Haaglanden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Financieel systeem - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Laboratoriumdiensten GGD Brabant-Zuidoost - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het onderhouden van Beweegbare Flexibele Afsluitingen (BFA's) in de gemeente Houten - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Beoordeling van technologische expertise bij internationale regelingen via de onderhandelingproc zonder voorafgaande aankondiging - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kavel 1D IJburg Haveneiland Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatie beheer Oracle Fusion Cloud - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kolkenreiniging gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lease wagenpark Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Printerdiensten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur advisering brandveiligheid - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Subsidietender Buurtteams Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering administratieve diensten en systemen voor SKOSS - Stichting Katholiek Onderwijs Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Subsidietender Buurtteams Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Software Broker - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Website Staatsbosbeheer.nl (Sitecore) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Abonnementenadministratie Vakliteratuur - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AT-2019-18 Marktconsultatie Waterverontreiniging, beheer en onderhoud materieel en bergingen Rijkswateren - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Aanbesteding zonneparken Westelijke en Zuidelijke Randweg - Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamcontract levering Volvo Penta onderdelen - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats...
Lees verder

31143638: Uitvoering Groot Onderhoud A79 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020...
Lees verder

Het Onderhoud van Gazons - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het Onderhoud van Gazons - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondergrondse containers voor restafval en grondstoffen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwbouw Kompaan College te Zutphen - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering HVO B100 diesel - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Klimaatmonitor NL Agroproductie - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Technisch applicatiebeheerder medior Front-End - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering PMD en P+M Afvalzakken - Cyclus NV - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

Integraal onderhoud buitenruimte Schothorst, Zielhorst en de Hoef 2020 t/m 2022 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ledigen kolken - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2019-05 Onderhoud Openbaar Groen "Plus" gemeente Moerdijk 2020 en 2021 - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Levering PMD en P+M Afvalzakken - Cyclus N.V. - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud + vervanging VRI`s. voor de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding ARCA Anchors - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31143621: het enigineeren en uitvoeren van Integraal Groot Onderhoud in Oost-Nederland '21-'22 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD verzekeringen "Samen tussen Amstel en IJ" Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs - "Samen tussen Amstel en IJ", Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-7-2019 t/m 30-9-2019 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Energiemeetdiensten Stichting Lucas Onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beperkte Opstal- en Inboedelverzekering - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Upgraden meesleepbeveiliging en vervangen deurrubbers metrovoertuigen S3M4 - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding ICT-netwerkbeheer en leer- en kantooromgeving Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten, Primo VPR, VCO de Kring en Stichting Floréo - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

erkenningsregeling ingenieursdiensten - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beheer, onderhoud en vervanging bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige elementen - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Organisatie- en teamontwikkeltrajecten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SIE voertuig (Snelle Interventie Eenheid) - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwe data marktconsultatie Opdracht Ondersteuning - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Renovatie en ombouw kunstgrasvelden SVC, HCZ en DSO - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor inhuur van externen ten behoeve van KVK - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf Confocale microscoop met STED en FLIM add-on - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding digitaal (elektronisch) ritformulier ambulancezorg GGD-BZO - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Externe opslag historisch archief, bibliotheekcollectie & beeld en geluid - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GÉANT Tender Invitation for 2019 Inventory System - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wikkelband - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groenonderhoud ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverhardingen 2020-2023 - Gemeente Waterland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2020...
Lees verder

Raamovereenkomst vervangen bruggen 2020-2023 (E&C) - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Datacollectie en panel management systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Schouwen beeldgerelateerde werkzaamheden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Mechanische koppelingen en schuifafsluiters die mechanisch gekoppeld kunnen worden t/m 63 mm - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien, watergangen en onkruidbeheersing op verhardingen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibel personeel: Payrolling en bemiddeling/Uitzenden - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidsadviseur Wonen - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Busvervoer philharmonie zuidnederland 2020-2024 (niet openbaar) - Stichting philharmonie zuidnederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseurs Huisvesting - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mendix UX-UI business engineer - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwerpdiensten nieuwbouw CITAVERDE College Roemond - Stichting CITAVERDE College / Bedrijfsopleidingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwinspecteur Junior - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud klimaatinstallaties WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation "Automatic Classification AHN" - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzamelen en...
Lees verder

Marktconsultatie Inburgering 2021, Regio IJmond Zuid-Kennemerland - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Buiteninspecteur uitvoeringscontrole - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Inkomensconsulent team Heronderzoeken - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beleidsmedewerker Regionale Samenwerking - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en monteren van 2 glijbanen voor zwembad de Waterdam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inspecties Kunstwerken en Verhardingen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maai- en onderhoudswerkzaamheden landelijk gebied 1 + 2 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Almeerse Scholen Groep EA schoonmaak en glasbewassing - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.9 2019 Levering strooizout - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A09.4 2019 Marktconsultatie Inburgering - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vervangen trekkenwandbesturing theater Orpheus - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior Informatiespecialist bij VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (a) (1) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Senior Informatiespecialist bij VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese aanbesteding kunsttransport - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder