maandag 2 december 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Kantoorartikelen - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0281 Brug Elzenhagensingel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder