woensdag 18 december 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Tijdelijke huisvesting Hotelschool Den Haag - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leveren en aanbrengen van speeltoestellen en kunstgrasvalondergronden - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Onderhoud luchtbehandelingsinstallaties - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Sanitaire Supplies Stichting Bibliotheek Rotterdam - Stichting Bibliotheek Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam Katwijk, selecteren best passende bouwprocespartner voor Reconstructie Biltlaan en Julianabrug - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Concessie Opkoopregeling fietsen gemeentelijk fietsendepot - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310...
Lees verder

Acceptatie, Overslag, Transport en Verwerking GFT-afval GAD Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Conversie functieprofielen naar functiegebouw Rijk ten behoeve van Zorginstituut Nederland - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

"Huur en reiniging van hotel- en restaurantlinnen" - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Drukken & Hechten en Postaal verwerken - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar gemeente Tynaarlo - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo hulpmiddelen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Hulpmiddelen...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud binnen- en buitenkabels - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanleggen van pijpleidingen,...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten Publiekszaken - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL...
Lees verder

Dienstverlening Inkoop 2019 - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

20.2019 projectmanager energie - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Voorselectie realisatiepartner voor project ''Kingsford Smithstraat'', Beverwijk - Stichting Woonopmaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2019...
Lees verder

EITI - Services of an Independent Administrator for the reconciliation of company payments - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK Integraal Beheer Openbare Ruimte - Gemeente Loon op Zand
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie (deel)Omgevingsvisie Centrum - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouw Van Maerlant - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Nazorg bodemlocatie dr. Albert Schweitzerdreef / Steendijkpolder Zuid, Maassluis - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdienst gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Extern Callcenter - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Pantar - Levering Gas 2020 incl. optiejaren 2021 en 2022 - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zorgontmoetingsdagen inkoop jeugdhulp en Wmo-begeleiding - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Magazine Gezond Idee - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaakonderhoud - Christelijke Hogeschool Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud beplanting 2020-2024 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst laboratoriumkleding NVWA - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf voor onderhandse gunning portofonie netwerk achteraf - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WGA ERD verzekering AWBR - Amsterdam West Binnen de Ring
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud quads - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Hondenvoorzieningen gemeente Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Outdoor programma voor Studenten - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Borduurwerk - Mouwemblemen, Schuifpassanten en Schouderbedekkingen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kledingaccessoires
Lees verder

De uitvoering van kadastrale diensten in ontwikkelingslanden - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leermiddelen VO - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Delivery Fan blades for F16 - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

2 Multicolor Flow Cytometry systems - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Bedrijfsarts - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud Wmo-trapliften - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND...
Lees verder

Breedspoortrekker met aanbouw - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Veerpont Nessersluis - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing gemeentelijke gebouwen - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL...
Lees verder

Perscontainers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Den Haag - Levering Aardgas 2020 t/m 2021 incl. optiejaren 2022 en 2023 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Relinen van het riool - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Wagenparkverzekering - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

DAS Literatuuronderzoeken - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inspectie en Reiniging riolering - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Food en nonfood gemeente Montferland - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Teamleider Ruimtelijke Planvorming - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Storingsonderhoud Gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectleider Waterhuishouding - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Graafmachines - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Huur veegvoertuigen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Straatveegmachines
Lees verder

OEK.21 - Onderhoud elektrotechnische en klimaattechnische gebouwinstallaties rijksgebouwen 2021-2025 (E&K-contract) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Kantoor- en lesmeubilair - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervaardigen diverse producten voor vier Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT's) in Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meetdiensten - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het aflezen van...
Lees verder

Collectief Gooi & Vecht - Levering duurzaam aardgas 2020 en 2021 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectief Gooi & Vecht - Levering duurzame elektriciteit 2020 en 2021 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendkrachten - Open Universiteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectieleidraad Zonneparken Kommengebied gemeente Beuningen - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afkondiging gegunde opdrachten DAS Stichting RIJK / OVER-Gemeenten periode 01-10-2019 t/m 31-12-2019 - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud en reparaties speeltoestellen en speelplaatsen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Telefonie - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Water Registratie & Intelligentie Systeem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Novaseq 6000 Sequence Systeem - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging Openbare Verlichting 2020 - Gemeente Wierden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie kleedgebied binnen zwembad de Roerdomp - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding technisch beheer en onderhoud werktuigbouwkundig Oost Radboud Universiteit - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud elementenverhardingen - Groot onderhoud (> 200 m2) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2020...
Lees verder

Kantoor- en schoolmeubilair - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Frontoffice Hardware - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen RWS en Deelnemers 2020 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Blushandschoenen- VRBZO - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer Gemeente Ede en Wageningen - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GV-2019-07 (EU) De Machinist - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding leerlingenvervoer - Gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel - Regio Food Valley
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding applicatie bezwaar en beroep - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

EA Inhuur flexwerkers - CIZ - 2019 - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Slibtransport Waterschap Hunze en Aa's - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder