dinsdag 17 december 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Massa spectrometer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Panorama Lokaal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2020-2021 t.b.v de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud bomen 2019-2027 - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderzoek Stappen 3 - 6 Handreiking Kwetsbare Ouderen + indicaties - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Implementatie en serviceverlening van Microsoft Dynamics 365 ten behoeve van Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Grondwatermeetnet Twentse gemeenten - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding straatstenen - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Informatie bijeenkomst Markt 14-1-2020- circulaire aanbesteding (RCC) warmtevoorziening - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Aanleg en onderhoud OV - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Wagenpark Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Terreinbeheer - N.V. Waterbedrijf Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

Market Consultation Gangway Bellows (Folding) 13G/14G Combino Trams - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gegevensdragers toetsen en examens - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De levering van een inzetplannings- en roostering-suite ten behoeve van Zuyd Hogeschool. - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Business accelerator t.b.v. het programma 'Innovate Go' - provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding H10 Expertiseteam Complexe Zorg - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud aan Werktuigbouwkundige installaties en kleine conserveringswerkzaamheden 2020-2022 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Aanbesteding H10 Crisisinterventieteam - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Ondersteuning project Mobiele Energievoorziening en BKI-OI - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Eigenrisicodragerschap Ziektewet, WW en WGA - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Raamovereenkomst handheld-detectieapparatuur (MX908's) ten behoeve van de Douane - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Open verhardingen 2020-2021 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder

Levering Laptops en aanverwante artikelen - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie schoonmaakrobots a/b schepen Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

dwanginvorderingsdiensten - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

LED-verlichting sportvelden Enschede - Sportaal b.v.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging Afstand Bedieningsysteem Tractie - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Stichting Kindante - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WGA ERD verzekering ASKO - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AT/2019/25 Uitnodiging Inspiratiecafé "de geleiderail van de toekomst" - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting Lauwers en Eems - Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Technisch Onderhoud aan Gebouwgebonden Installaties en het Bouwkundig Onderhoud (TOGI) volgens de Best Value aanpak - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offshore Grid NL - UXO Consultancy Services - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offshore Grid NL - UXO Consultancy - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Offshorediensten
Lees verder

Offshore Grid NL - UXO Consultancy - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Offshorediensten
Lees verder

Levering Office en Windows licenties - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-01-2020...
Lees verder

Procesondersteuning Omgevingswet - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer, Onderhoud, Exploitatie en Transformatie RWS Netwerkinfrastructuur - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICMS CBRN protective equipment Gas Tight Suite Type 1a - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats...
Lees verder

EA Transport en verwerking van diverse afvalstromen gemeente Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding raamovereenkomst trapliften gemeente Kampen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bebording - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Onkruidbeheersing verhardingen 2020 - Gemeente Westvoorne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Operationeel Uniform - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Vergunningverlener (1FTE) branches droge bulk, afval, energie, stuwadoors, opslag gevaarlijke stoffen, scheepswerven, vanaf januari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal onderhoud speel- en sportvoorzieningen 01" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

1-D-17308-19: Digitale Nieuwsvoorziening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-17308-19: Digitale Nieuwsvoorziening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig en Installatietechnisch Adviseur Huisvesting - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangende nieuwbouw en renovatie basisschool De Vliermeent te Den Haag - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

TenneT Offshore Grid - Certifying Authority Basic Design 2GW HVDC Offshore Stations - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groothandelsfunctie Droge Kruideniers Waren - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Voorbereiding Engineering & Construct Contract Trace HOV West-tangent - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Logistieke diensten IT-hardware en Gerelateerde diensten - ICT WBW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tender Horecapaviljoen Havenpark - Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Toetsing constructiebrekeningen en tekeningen - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inrichten archiefdepot in Cultuur Historisch Centrum de Tiid in Bolsward - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn- Europees openbare aanbesteding Onkruidbestrijding - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS Literatuuronderzoeken - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal onderhoud speel- en sportvoorzieningen 02" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud persafvalbakken - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ONT-2013-001: Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2015 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

NIEUWBOUW RFC GEMEENTE GEERTRUIDENBERG - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2020...
Lees verder

Werktuigbouwkundige installaties - STC-Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-00597-19: Ontwerpen, leveren en aanbrengen boomroosters Coolsingel westzijde - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

FFR wires - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

6-MC-99901-19 Biofixatie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Market consultation/Request for information Maintenance national monitoring network radioactivity and MONET-networks - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Stralingsmonitoren
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding WMO Trapliften 2019/2 e.v. - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (asielzoekers) - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Stichting Palludara - Stichting Palludara
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

PCBO Amersfoort e.a, Bouwmanagement 4 scholen in de wijk Schothorst, Openbare EU aanbesteding - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Eenduidig Webgebaseerd normenkader Sociaal Domein - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Revitalisering Meeuwenoord - Gemeente Brielle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Renovatie en Verduurzaming Herman Gortercomplex - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

STAIJ, architect Linnaeusschool, niet-openbare EU aanbesteding - "Samen tussen Amstel en IJ", Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vervanging rolprinters - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud hekwerken - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie productontwikkeling en -implementatie Ouderbeleid VVE - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Realisatie, beheer en onderhoud, Zonnepark Landgraaf - Bodemzorg Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheersing verhardingen 2020 - Gemeente Westvoorne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SPON- Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taxidiensten (op medische indicatie) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Legalisatietraject oneigenlijk grond- en watergebruik - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch projectleider - 2FTE - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software reseller gemeente Tilburg 2019-2021 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Groenvoorzieningen Gemeente Bronckhorst 2020 (art 2.82 aanbestedingswet) - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien gras gemeente Bronckhorst 2020 (art 2.82 aanbestedingswet) - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie en aanbesteding iDiensten in het kader van het programma iCentrale - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Social Return WSPR - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Talking Bikes - opdracht tot levering van Fietsdata en Dienstverlening voor fietsers rondom intelligente verkeersregelinstallaties - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder