dinsdag 17 december 2019

NCTV: Dreigingsniveau naar 3, aanslag in Nederland voorstelbaar

VNO-NCW
NCTV: Dreigingsniveau naar 3, aanslag in Nederland voorstelbaar
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland, dat op 4 stond, vastgesteld op niveau 3 van de 5 Bedrijfsleven
Lees verder

Ceo-fraude verlegt zich naar WhatsApp
Pogingen om ceo-fraude te plegen hebben zich verlegd van e-mail naar berichtendienst WhatsApp. Daarover ontvangt het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) meldingen. Bij ceo-fraude stuurt de oplichter een bericht namens de ceo of raad van bestuur met het verzoek een groot bedrag over te maken....
Lees verder

Updates maken duidelijk hoe Omgevingswet eruit komt te zien
Om inzichtelijk te maken hoe de Omgevingswet er bij inwerkingtreding uit komt te zien, is een integrale geconsolideerde versie van de tekst van de Omgevingswet beschikbaar op www.omgevingswetportaal.nl Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatieversie Invoeringsregelingen grondeigendom gepubliceerd
De consultatieversie van de Invoeringsregeling en de Aanvullingsregeling grondeigendom zijn onlangs gepubliceerd Milieu & ruimte
Lees verder

Invoerings- en aanvullingsbesluiten Omgevingswet voorgehangen bij parlement
Het parlement buigt zich komende tijd over het Invoeringsbesluit en de aanvullingsbesluiten in de voorhangprocedure (een voorbereidende procedure). Milieu & ruimte
Lees verder

Economische missie naar Indonesië tijdens staatsbezoek
Wilt u zakendoen in Indonesië of uw contacten uitbreiden en verstevigen? Bent u actief op het gebied van agri & food, biowetenschappen & gezondheid, maritiem & integraal kust- en waterbeheer of afvalmanagement (circulaire economie) & watertechnologie? Ga dan van 8 tot en met 13 maart mee met de...
Lees verder

Tweede Kamer neemt Invoeringswet Omgevingswet aan
Nadat de Tweede Kamer de voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswetten bodem, geluid en natuur al eerder had aangenomen, heeft zij in oktober ook het Aanvullingswetsvoorstel grondeigendom aangenomen. Milieu & ruimte
Lees verder

Netwerken tijdens elfde MENA Trade Dinner
De Netherlands Middle East en North Africa (MENA) Business Councils organiseren in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW en MKB-Nederland het elfde Middle East and North Africa (MENA) Trade Dinner op 28 januari. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Publicatie Omgevingsregeling rondt hoofdspoor Omgevingswet af
Nu de Omgevingsregeling in november is gepubliceerd, is het hoofdspoor van de stelselherziening omgevingsrecht afgerond. Milieu & ruimte
Lees verder

Afrika Event stimuleert handel met Afrika
Afrika verdient het om meer aandacht te krijgen van het Nederlandse bedrijfsleven. Het is hoog tijd het heersende beeld over onze Afrikaanse zuiderburen bij te stellen en te kijken naar de kansen, terwijl we ons ook bewust zijn van de uitdagingen. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Europese Raad: EU is klimaatneutraal in 2050
Alle EU-leiders behalve Polen zijn overeengekomen dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Nationale Omgevingsvisie is in ontwikkeling
Het kabinet heeft het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Milieu & ruimte
Lees verder

Overheden moeten in 2021 aan minimale eisen Omgevingswet voldoen
Wat moeten overheden op 1 januari 2021 minimaal kunnen en voorbereid hebben om te voldoen aan de Omgevingswet? Milieu & ruimte
Lees verder

Kamer bespreekt Wet elektronische publicaties
Voorstellen voor de Wet elektronische publicaties en voor wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn naar de Tweede Kamer gegaan Milieu & ruimte
Lees verder

Voorhang Inwerkingtredings-KB Omgevingswet rond de zomer van start
De voorhangprocedure (een voorbereidende procedure) voor het wetsvoorstel voor het Koninklijk Besluit (KB) dat regelt dat de Omgevingswet in werking treedt, start komende zomer Milieu & ruimte
Lees verder

Neem plaats in werkgroep om kunstmatige intelligentie te reguleren
Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het bedrijfsleven op om zitting te nemen in de werkgroep over de regulering van kunstmatige intelligentie (AI). Regelgeving & Marktwerking
Lees verder

Opleidingen met studentenstop minder toegankelijk door internationale studenten
Door de komst van buitenlandse studenten zijn opleidingen met een numerus fixus minder toegankelijk geworden voor Nederlandse studenten, vooral voor vrouwen, niet-westerse migranten en studenten met weinig geld. Economie & onderwijs
Lees verder

Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
Het kabinet stelt 8 miljoen euro beschikbaar om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking te vergroten, zodat ze makkelijker aan het werk komen en blijven Economie & onderwijs
Lees verder

Nederlandse bedrijven besteedden 4 procent meer aan onderzoek
Nederlandse bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs besteedden vorig jaar samen 4 procent meer aan onderzoek en ontwikkeling (research and development, r&d). Economie & onderwijs
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Export groeit stevig
Het volume van de goederenexport was in oktober 7,4 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de uitvoer van aardolieproducten, chemische producten, machines en apparaten steeg. Economie & onderwijs
Lees verder

Van Veldhoven maant Tweede Kamer tot snelheid Omgevingswet
Minister Van Veldhoven (Milieu) heeft de Tweede Kamer gevraagd om de voorhang (een voorbereidende procedure) van het Invoeringsbesluit Omgevingswet in december af te ronden, ook al heeft de Kamer besloten om het algemeen overleg over de Omgevingswet naar januari te verschuiven. Milieu & ruimte
Lees verder

Van Veldhoven beantwoordt vragen parlement over de NOVI
Minister Van Veldhoven (Milieu) heeft de Tweede Kamer in een brief antwoord gegeven op vragen over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Milieu & ruimte
Lees verder

Raad van State vindt Spoedwet aanpak stikstof op punten onduidelijk
De Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat regels stelt voor de aanpak van de stikstofproblematiek (Spoedwet aanpak stikstof). Milieu & ruimte
Lees verder

RvS: Drempelwaarden voor geringe stikstofdeposities mogelijk, maar lastig
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een zogenoemde voorlichting uitgebracht over de drempelwaarde voor geringe stikstofdeposities. Zo'n drempelwaarde instellen is een van maatregelen die de stikstofdepositie moet beperken en de natuur moet helpen herstellen. Milieu & ruimte
Lees verder

Tweede Kamer verwerpt tijdelijke noodwet stikstof
De Tweede Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof van de Kamerleden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) onlangs verworpen. De noodwet moest regelen dat de vergunningplicht voor projecten van 'dringend openbaar belang' worden vervangen door een melding aan Gedeputeerde...
Lees verder