donderdag 19 december 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over voortgang nationale energieprojecten en herijking Rijkscoördinatie

Kamerbrief over voortgang nationale energieprojecten en herijking Rijkscoördinatie
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de voortgang nationale energieprojecten en herijking Rijkscoördinatie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 'Bomen stoken in centrales? Waanzin!'
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het artikel 'Bomen stoken in centrales? Waanzin!'
Lees verder

Kamerbrief met reactie op verzoeken over gezondheidseffecten klimaatbeleid en SF6-gebruik in windmolens
Minister Wiebes geeft zijn reactie op verzoeken over gezondheidseffecten klimaatbeleid en SF6-gebruik in windmolens.
Lees verder

Kamerbrief over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over hoe Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) zou kunnen worden ingebed in het instrumentarium van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Kamerbrief over verslag van de Energieraad 4 december 2019
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad 4 december 219 toe. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer
Lees verder

Kamerbrief over Financiële stimulering samenwerking ondernemers en onderwijs
Staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven sturen de Tweede Kamer een brief over de financiële stimulering samenwerking ondernemers en onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de berichtgeving aangaande onderhoud op de NAM locatie in Rossum
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de berichtgeving aangaande het onderhoud op de NAM locatie in Rossum.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bodemverontreinigingen bij mijnbouwinstallaties
Minister Wiebes beantwoordt vragen over bodemverontreinigingen bij mijnbouwinstallaties, mede gebaseerd op informatie van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
Lees verder

Concept Nota van toelichting Besluit Uitvalsituaties versie over internetconsultatie
Lees verder