vrijdag 20 december 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

Kamerbrief over integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten
De ministers Koolmees, Knops en Van Veldhoven en de staatssecretarissen Van Ark en Keijzer sturen een brief over de integrale aanpak van misstanden met en bij arbeidsmigranten.
Lees verder

Kamerbrief met afschrift van de brief Noardlike Fryske Wâlden (NFW)
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief ontvangen van NFW over het voorstel 'Regionale Mienskipsstroom Friese Wouden'.
Lees verder

Kamerbrief over nadeelcompensatie vervroegde sluiting Hemwegcentrale
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de nadeelcompensatie vervroegde sluiting Hemwegcentrale.
Lees verder

Kamerbrief over het onderzoek naar haalbaarheid en marktappreciatie van het Dutch Venture Initiative
Staatssecretaris Mona Keijzer informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar haalbaarheid en marktappreciatie van het Dutch Venture Initiative.
Lees verder

Kamerbrief over jaarplan 2020 Agentschap Telecom
Staatssecretaris Keijzer beschrijft een aantal punten uit het Jaarplan Toezicht 2020 van Agentschap Telecom. Ook stuurt zij het jaarplan mee.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de berichten 'Alibaba zwemt in het geld na beursgang in Hongkong' en 'Tarieven voor pakjes uit China verhogen'
Staatssecretaris Mona Keijzer informeert de Tweede Kamer over de vragen gesteld aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake de berichten 'Alibaba zwemt in het geld na beursgang in Hongkong' en 'Tarieven voor pakjes uit China verhogen'. Vanwege de voor de beantwoording benodigde afstemming kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'VDL Groep verliest busorder aan Chinees bedrijf'
Uitstelbrief van staatssecretaris Keijzer over beantwoording van de vragen over het bericht 'VDL Groep verliest busorder aan Chinees bedrijf'.
Lees verder

Kamerbrief over rapporten maatwerkaanpak metaal en klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie
Staatssecretaris Mona Keijzer informeert de Tweede Kamer over de appreciatie van de rapporten over maatwerkaanpak metaal en klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over gelijk speelveld voor fruittelers
Staatssecretaris Keijzer meldt dat de antwoorden op vragen over het gelijk speelveld voor fruittelers later komen dan gebruikelijk.
Lees verder