maandag 23 december 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief over het verslag van de Telecomraad 3 december 2019

Aanbiedingsbrief over het verslag van de Telecomraad 3 december 2019
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Telecomraad van 3 december 2019.
Lees verder

Kamerbrief beleidsreactie op rapport 'Kennis in het vizier'
Staatssecretaris Mona Keijzer stuurt de Tweede Kamer mede namens de minister van OCW, de reactie op het rapport van het Rathenau Instituut 'Kennis in het vizier: de gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur', zoals verzocht door de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over franchisenemers van Sandd
Staatssecretaris Mona Keijzer beantwoordt vragen over het dreigende verlies van banen bij Postnned Stadskanaal en Sandd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de vervuiling door gaswinning in de provincie Overijssel
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de vervuiling door gaswinning in de provincie Overijssel. De antwoorden zijn mede gebaseerd op informatie van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), provincie Overijssel, Omgevingsdienst Twente en Omgevingsdienst IJsselland.
Lees verder

Kamerbrief over de voortgang wetstraject Warmtewet 2
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de start van het wetstraject Warmtewet 2. In deze brief zet hij uiteen dat, met het oog op de realisatie van de doelen en afspraken in het Klimaatakkoord, een fundamentele aanpassing gewenst is van de regelgeving voor collectieve warmtesystemen.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Milieu en Wonen over de vragen over de aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines. In verband met de benodigde afstemming kunnen de vragen niet binnen de gestelde termijn beantwoord worden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de uitspraak dat omgekeerde bewijslast ook buiten Groningen moet gelden
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de uitspraak van SodM-topman, dat omgekeerde bewijslast ook buiten Groningen moet gelden.
Lees verder

Kamerbrief over overdracht Energieakkoord naar Klimaatakkoord
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de overdracht Energieakkoord naar Klimaatakkoord.
Lees verder

Kamerbrief over de voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer mede namens de minister van Rechtsbescherming over het instellingsbesluit, het daarbij horende schadeprotocol en de overeenkomst die ik met de mijnbouwondernemingen die actief zijn met kleine gasvelden op land zal afsluiten
Lees verder