vrijdag 20 december 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over consultatie algemene maatregel van bestuur n-1

Kamerbrief over consultatie algemene maatregel van bestuur n-1
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de consultatie algemene maatregel van bestuur n-1. De internetconsultatie staat voor belangstellenden open tot en met 17 januari 2020. Met dit besluit komt er op korte termijn meer capaciteit in het elektriciteitsnet beschikbaar, doordat reservecapaciteit in het hoogspanningsnet kan worden ingezet als spitsstrook voor het transport van elektriciteit uit duurzame opwek.
Lees verder

Besluit van tot wijziging van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over moeizame aansluiting van zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk
Minister Wiebes beantwoordt vragen over moeizame aansluiting van zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de uitrol van 5G
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de uitrol van 5G.
Lees verder

Kamerbrief met verzoek om brief over inzet kabinet bij Tata
Minister Wiebes biedt een reactie op de vraag wat het kabinet wil gaan doen met het slechte nieuws dat er in de plannen van Tata Steel Europe 1.600 banen verdwijnen bij Tata Steel in IJmuiden.
Lees verder

Kamerbrief over openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020.
Lees verder

Kamerbrief met reactie inzake planningsbrief 2020
Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer sturen de Tweede Kamer een overzicht die in 2020 vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen Opslag Duurzame Energie (ODE)
Minister Wiebes beantwoordt vragen op welke wijze de voorstellen ten aanzien van de opslag duurzame energie (ODE) volgen uit het Klimaatakkoord en op welke wijze de sectoren die te maken hebben met een stijging van de ODE, waaronder de voedselverwerkende industrie, papierindustrie, chemie en specifiek de glastuinbouw handelingsperspectief wordt geboden bij de benodigde verduurzaming.
Lees verder

Kamerbrief met reactie kabinet op uitspraak Hoge Raad cassatieberoep Urgenda
Minister Wiebes stuurt de reactie namens het kabinet op de uitspraak van de Hoge Raad in het cassatieberoep van de Staat in de procedure tussen Stichting Urgenda en de Staat.
Lees verder