donderdag 19 december 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019

Kamerbrief over Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019
Staatssecretaris Keijzer biedt mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Eerste en Tweede Kamer het verslag aan van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019. De Raad bestond uit de onderdelen interne markt en industrie, ruimtevaart, en onderzoek.
Lees verder

Windturbines, zonneparken en woningprijzen
Onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken
Lees verder

Kamerbrief over onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken
Minister Wiebes biedt de Tweede Kamer onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken.
Lees verder

Wetsvoorstel Bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap
Lees verder

Memorie van Toelichting Bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap
Lees verder

Kamerbrief met reactie op vragen over verkoop van Eneco
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op vragen over de verkoop van Eneco.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de verkoop van Eneco
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over de verkoop van Eneco.
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Kleine winkeliers moeten gedwongen verhuizen voor uitbreiding Sterrenburg'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Kleine winkeliers moeten gedwongen verhuizen voor uitbreiding Sterrenburg'.
Lees verder