dinsdag 17 december 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 20...

Kamerbrief over begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eenzelfde brief is naar de de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Taking Stock of App Stores'
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer antwoord op vragen over het bericht 'Taking Stock of App Stores'.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over een stijgende energierekening voor huishoudens
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer antwoord op vragen over een stijgende energierekening voor huishoudens.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over de Gedragscode Zon op Land
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over uitstel beantwoording vragen over de Gedragscode Zon op Land.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over het bericht dat volgens milieuorganisaties stroom nauwelijks groener wordt
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Milieuorganisaties: stroom wordt nauwelijks groener'.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over een stijgende energierekening voor huishoudens
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over een stijgende energierekening voor huishoudens.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie
Minister Wiebes stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie.
Lees verder

Kamerbrief over toetsing garantie NESEC/NSDF-fonds
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het toetsingskader van de garantie aan het NESEC/NSDF-fonds.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: aanvullend actieplan mkb-financiering NESEC/NSDF
Beoordeling van de risico's van de garantie aan het NESEC/NSDF-fonds.
Lees verder