dinsdag 17 december 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstel beantwoording Kamervragen over dreigende claim tegen Nederland

Uitstel beantwoording Kamervragen over dreigende claim tegen Nederland
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over de dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty, later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over compensatie voor de gaswinning in het Waddengebied
Minister Wiebes beantwoordt vragen over compensatie voor de gaswinning in het Waddengebied.
Lees verder

Kamerbrief over wijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over wijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een reactie op motie van het lid La├žin over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over het toenemende aantal huishoudens dat de energierekening niet meer kan betalen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer antwoord op vragen over het toenemende aantal huishoudens dat de energierekening niet meer kan betalen.
Lees verder

Kamerbrief met schriftelijke reactie verslag suppletoire begroting
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de schriftelijke reactie verslag suppletoire begroting 35350-XIII.
Lees verder

Kamerbrief over verzamelbrief Groningen bovengronds
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het proces oude schades, doelgroepenbeleid, proces NAM op afstand, sensorennetwerk van NAM en de nieuwbouwregeling.
Lees verder

Kamerbrief over aanbiedingsbrief rapportage PBL - Actualisatie CO2-emissies 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de rapportage PBL - Actualisatie CO2-emissies 2020.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies'
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van de vragen over het bericht 'Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies'. Benodigde interdepartementale afstemming kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord.
Lees verder