dinsdag 3 december 2019

DNB legt last onder dwangsom op aan Stichting Internal Governance

DNB legt last onder dwangsom op aan Stichting Internal Governance
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Stichting Internal Governance (SIG) een last onder dwangsom opgelegd. SIG voldoet niet aan verzoeken van DNB om gevraagde informatie te verstrekken, die DNB nodig heeft om vast te kunnen stellen of SIG de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) overtreedt of heeft overtreden.
Lees verder

Boete van DNB voor Zonnepanelendelen B.V. voor niet tijdig rapporteren
De Nederlandsche Bank N.V (DNB) heeft aan Zonnepanelendelen B.V. (Zonnepanelendelen) een bestuurlijke boete van EUR 5.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Zonnepanelendelen de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.
Lees verder

DNB vraagt banken mee te denken over integratie klimaatrisico's in bedrijfsvoering
DNB start een consultatie over de Good Practice 'Integration of climate-related risk considerations into banks' risk management'. De consultatie loopt tot 10 januari 2020.
Lees verder