maandag 23 december 2019

Adviescollege Veiligheid Groningen van start

Adviescollege Veiligheid Groningen van start
Op 17 december heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) ge├»nstalleerd. Doel van het adviescollege is dat het bijdraagt aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied. Het onafhankelijke ACVG doet dat door, gevraagd en ongevraagd, de minister van EZK (verantwoordelijk voor veiligheid) en de minister van BZK (verantwoordelijk voor de versterking) te adviseren over kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen. Deze adviezen gaan ook over de implementatie van de veiligheid en versnelling van de versterkingsoperatie. Uitvoerbaarheid en doeltreffendheid in de praktijk maken integraal deel uit van de adviezen, evenals nieuwe bouwkundige en seismische inzichten en ervaringen.
Lees verder