vrijdag 20 december 2019

2 miljard voor SDE+ voorjaar 2020

2 miljard voor SDE+ voorjaar 2020

Op 19 december 2019 is een Kamerbrief verschenen over de extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in het voorjaar van 2020.

Lees verder

Nederlandse projecten CEF Transport en MIRT in beeld

De Europese commissie en de rijksoverheid investeren sinds 2014 in het Trans Europees Netwerk (TEN-T netwerk).

Lees verder

PosHYdon eerste pilot voor waterstofproductie op zee

Waterstof produceren op zee met gebruik van windenergie is een volgende stap om energiesystemen met elkaar te verbinden. Om dit uit te proberen wordt een elektrolyser geplaatst op een voormalig gasproductieplatform op de Noordzee.

Lees verder

Bijeenkomst Circulair ondernemen met RVO.nl

Bent u een consultant, adviseur of intermediair op het gebied van circulaire economie? En wilt u uw klanten of bedrijf nog beter informeren over de fiscale voordelen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt? Kom dan op dinsdag 4 februari 2020 naar de bijeenkomst 'Circulair ondernemen met RVO.nl' in Amersfoort.  

Lees verder

Meer duidelijkheid over derogatie 2020 in het voorjaar

De Europese Commissie besluit naar verwachting in het voorjaar of Nederland in 2020 weer derogatie krijgt. Een derogatievergunning aanvragen kan nu nog niet.

Lees verder