maandag 25 november 2019

Publiek servicepunt werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen

Publiek servicepunt werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen
In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en het UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Economie & onderwijs
Lees verder

Vijftig nieuwe waterstofbussen in het openbaar vervoer
Vijftig nieuwe waterstofbussen erbij in het openbaar vervoer. Milieu & ruimte
Lees verder

SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs
Er moet meer aandacht komen voor de financiële krapte van het hogeronderwijsstelsel, voor de noodzaak van maatschappelijke investering in goed hoger onderwijs en voor stabiliteit in bekostiging om de Nederlandse kennisinfrastructuur en innovatiekracht verder te stimuleren. Economie & onderwijs
Lees verder

In een jaar tijd kwamen er 160.000 werkenden bij
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toe tot 9 miljoen in oktober. Economie & onderwijs
Lees verder