vrijdag 8 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktverkenning Prijsanalyse diensten - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Hemodialyse apparatuur en verbruiksartikelen - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aannemer verbouwing Markdal/Breda - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Opleidingen & Trainingen Intermediair - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot onderhoud sportvelden ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

RFI - Cricital Mobile Broadband - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Internetdiensten
Lees verder

Landelijk - Afscherming laagspanningscomponenten - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Kwaliteitsmanagementsysteem - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Automatische Identificatie Technologie (AIT) 2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0329 Sloop, saneren en bouwrijp maken kavel 18 & 19 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2019...
Lees verder

Boardroom Consultancy - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Levering Containers 20ft voor Petrol Oil LubricanLaboratory, Opslag Brandstoffen en Algemeen, Koelunit - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondonderzoek voor de 1e beoordeling, trajecten 47-1, 48-2, 48-3, 49-1, 50-2, 51-1 - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verslaafdenopvang en gebruiksruimte De Stek - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA NO Adviseur Ontwerp Infra nieuwbouw Test Centrum RDW - RDW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-21276-19: Dagelijks onderhoud watergangen gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OW.11503/2S Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken, Praktijkproef asfaltbekleding - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkoop perceel grond op het voormalig gasfabriekterrein te Krommenie, gemeente Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2020...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Avenhorn - Stichting (I)KC Avenhorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Landelijk - Seinen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud aan de gebouw gebonden (klimaat) technische installaties van diverse buitenlocaties - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS KM nadere uitvraag - Senior system engineer FRISC - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Inhuur externen - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: | CPV: Algemene personeelsdiensten...
Lees verder

Nationale Niet-openbare Aanbesteding Bouwteampartner: Nieuwbouw IKC Moerbeigaarde - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Bouwteam IKC Moerbeigaarde - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Europese aanbesteding Inzet van Uitzendkrachten - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Verhuisdiensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Arbeidsbroker t.b.v. Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Herbouw composteringslijn Twence - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

31152498: Vervangen van de acculaadgelijkrichters op de SVKO incl onderhoud - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

31152498: Marktconsultatie vervangen van de acculaadgelijkrichters op de SVKO - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Promotioneel drukwerk en vormgeving - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Drukwerk en...
Lees verder

Changeprojecten in SageCRM - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klimaattentoonstelling - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Database financiën medeoverheden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Digitaal Beeldmateriaal 2020 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit 2019 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren schuifafsluiters en appendages - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Horeca, retail en banquetingservices - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

10100033098 NCTV Senior Organisatie adviseur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

24/7 storingscontract rioolgemalen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Europese Aanbesteding levering en onderhoud 2 veegmachines - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Offshore Grid NL - UXO Consultancy Services - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groninger Forum Eventverlichting - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwerp en realisatie opstelcapaciteit Arnhem Goederen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding "Raamovereenkomst Verkeersregelinstallaties 2019" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Marktconsultatie alarmbewaking en alarmopvolging - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Reconstructie route A2 - Haven - Poort van Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2019...
Lees verder

Natura 2000 Noord-Holland Kennemerland Zuid, Prunus (en exoten) bestrijding vak 1-5 maatregel AV01 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Expeditie Haringvliet - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Vervoer te...
Lees verder

Twente 2 - Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Operationeel beheer off-street locaties" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Bovengrondse afzetcontainers en perscontainers - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17507 Renovatie en herinrichting gerechtsgebouw Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Gezamenlijke aanbesteding "Raamovereenkomst Verkeers- en straatnaamborden" gemeente ABG, Altena, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Hoeksche Waard, Moerdijk, Reimerswaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Zundert - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

19814 | Vervanging brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie - Fase 1, Regio Oost - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bancaire diensten Belastingsamenwerking Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantscontrole 2019-2021 - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerking van GFT afval en groen- en snoeiafval - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Slibtransport t.b.v. het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontwikkeling Vidente 1.0 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Informatieanalist Gemeentelijke Behoefte - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

31138662 (2) Marktconsultatie project Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels WNZ (REH3BT)". - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder