donderdag 7 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanbesteding Tuneable Small Form factor Pluggable transceiver - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Grondverwervers en Taxateurs - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hoezen, harnassen en overige accessoires behorend bij het veiligheidsvest 4-in-1-concept - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Consultant ORAT Services - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van Stichting H3O - Stg H3O v Christelijk Peuterwerk Kinderopvang, Primair en Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verzekeringsmakelaar VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Inkoop materialen en magazijnartikelen ten behoeve van de gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17.2019 projectleider brandveiligheid - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reinigingsbedrijf Midden Nederland - Europees openbare aanbesteding verwerking groenafvalstromen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BNNVARA, VPRO en NTR - Europees openbare aanbesteding - Schoonmaakdienstverlening - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

00973803 CJIB Privacy Adviseur/Projectleider - Centraal Justitieel Incassobureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie vaste en mobiele telefonie - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie ICT infrastructuur gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ziekteverzuimverzekering - Stichting Het Nationale Theater
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Promotieartikelen en relatiegeschenken - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zaaknummer 31078863: het ontwerpen en uitvoeren project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2013 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

10800000417 - JustID - Business Consultant Netwerk Data Kwaliteit - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10800000336 JustID Business Consultant - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Strategisch I-Adviseur - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

WA verzekering gemeente Zandvoort - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Buitengewoon onderhoud watergangen Krimpenerwaard RAW-bestek WS-2018-15 - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding levering HVO 100 diesel in bulk ten behoeve van gemeente De Fryske Marren - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Financieel pakket - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

Belastingpakket - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Handhavingssysteem fiscaal Parkeren incl. scanapparatuur - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WFRL-11-15343 Levering, reparatie en of revisie van (oppervlaktewater)pompen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10800000391 JustID Functioneel beheerder tbv JDS systeem - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Behandeling met verblijf - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Kinderdagcentrum (KDC) - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Time Out - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Intensieve ambulante gezinsbehandeling - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Specialistische GGZ Instellingen - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling en verwerking Glas - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur ict-specialisten - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

Onafhankelijke cliëntondersteuning Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31151414 Marktinformatiedag KLZ 2020-2021 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Theaterbelichting SPOT Groningen, locaties Stadsschouwburg en Oosterpoort - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Noord te Wezep - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer & Onderhoud Waterinformatiesysteem - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Bouwteamopdracht Middenboulevard "De kust gezond" te Scheveningen - Woonrijp maken - fase 1 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Het leveren van tractoren - Gemeente Raalte
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Westland (2) - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Informatiesysteem Burgerplein - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Verzekering Wagenpark en Werkmaterieel gemeente Coevorden - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Feringa Building - levering en gebruiksgerede installatie van laboratoriuminrichting - perceel 3 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Politie Motorkleding - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden Noorderstrand & Zuiderstrand Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-11-2019...
Lees verder

EOA Kwalitatief en exploitatiegericht onderhoud t.b.v. liften en automatische deuren - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-15661 Levering vrachtauto met laadbak en kraan - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding "Raamovereenkomst rooien bomen" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Evaluatie Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Informatiesysteem Sociaal Domein - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Innovation partnership Tender - Compact connection modules - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Post - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Renovatie stedelijke gemalen 2e fase - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerlingadministratiesysteem - CVO Zuid-West Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Arbo dienstverlening 2020 t/m 2023 - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie duurzame warmte en koude voor WKO-ring Turfmarkt e.o. dit is een onderdeel van het programma EnergieRijk Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Energie en...
Lees verder

Storage & Compute inclusief implementatie en onderhoud - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Speech & Text Analytics - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Onderhoud Sportparken - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Onderhoud elementenverhardingen - Klein onderhoud (tot 200 m2) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder