woensdag 6 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Groenonderhoud terreinen WSRL rayon Alm&Biesbosch en Bommelerwaard - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Programma Toegankelijkheid P76 - Contracten 2018-2020 - Oss - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie klimaatinstallatie - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Werkplekplatform en implementatie, adoptie en doorontwikkeling Office 365 - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nijmegen - Onderhoud Rioolgemalen en Fonteinen 2020 - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Massa spectrometer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Massaspectrometers
Lees verder

Leverantie en plaatsing speelvoorzieningen - Gemeente Bunschoten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Leermiddelen primair onderwijs t.b.v. SIPOR - Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten voor Eurostar. Betreft aankondiging van een sociale en andere specifieke dienst. - NS Groep N.V.
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wagenparkverzekering ten behoeve van Gemeente Het Hogeland - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Offerteaanvraag Intervisie en managementontwikkeling - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedrijfskleding - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bewaking en beveiliging - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vliegtuig voorgeïnstalleerd met instrumentatie voor methaanfluxmeting op onderzoeksniveau (hoge precisie en hoge tijdsresolutie) en uitgerust met hoogwaardig windmeetsysteem - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

E007 - Elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties (onderhoud en beheer) - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vliegtuig voorgeïnstalleerd met instrumentatie voor methaanfluxmeting op onderzoeksniveau (hoge precisie en hoge tijdsresolutie) en uitgerust met hoogwaardig windmeetsysteem - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maltaweg en Rhodosweg groot onderhoud rijweg - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Instandhouding van E-, W- & WKO-installaties in en rondom stations - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitnodiging ICT Markttoets Onderhoudsmanagementsysteem instandhoudingsprocessen vastgoedportefeuille incl. buitenruimte - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering voor de minima - uitsluitend recht - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Onderhoudscontract Spoorwegwagons - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koopman Car Terminal - onderhoud terrein A vlak 3 - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Houtveemkade groot onderhoud - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Aerial Surveys Defensie Pijpleidingtracés - Ministerie van Defensie - Defensie Pijpleiding Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervanging Brug Dronrijp - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

PRG120.60698 Regulier Onderhoud Hygiëne - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Elektrische Straatveegmachine (gemeente Uden) - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

IJM050.60696 Regulier Onderhoud Grienden - Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering, randvoorzieningen en kolken 2020-2021 - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2020 - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31150222:Raamovereenkomst Reparatiewerkzaamheden vermoeiingsscheuren stalen bruggen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2019...
Lees verder

Delivery of Sensor Platforms including maintenance services - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-12-2019 | Plaats...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparatie vooraf - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Schoonmaak - Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en Omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Basisondersteuning 2020-2023 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Ademluchtwerkplaats Veiligheidsregio Utrecht - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit Rijksoverheid 2021-2022 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kunstgrasonderhoud en dagelijks onderhoud natuurgras sportvelden - ABG-organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Flexibele arbeid t.b.v. Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reclame op schermen in voertuigen - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Hardware en Mobiele Telefoons, Gemeente Appingedam - Gemeente Appingedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112, NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese Aanbesteding voor levering van meubilair - Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Organisatie ontwikkelen en beheer landelijke standaarden voor iVRI´s in Nederland - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendkrachten - ZonMW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leeghwaterbrug A en B - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-04-2016 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Oplossing t.b.v. zaaksgericht werken (inclusief documentmanagement en klantportaal) - Raad van State
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Luchtfoto's - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

19734 - Realisatie tijdelijke huisvesting arbeid PI Alphen, locatie Eikenlaan, te Alphen aan den Rijn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Leveren en onderhouden van persoonlijke gasdetectieapparatuur - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Software risicobeheersing bedrijfsprocessen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor financiële...
Lees verder

Leveren en onderhouden van draagbare gasdetectoren - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integraal onderhoud buitenruimte Schothorst, Zielhorst en de Hoef 2020 t/m 2022 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop Order Management Systeem (OMS) - AQUON
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Mededingingsprocedure realisatie derde onderwijsgebouw Wageningen campus - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maaien binnen de kommen (mrt 2020-feb 2023) - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van bedrijfswagens - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktraadpleging Veilingsoftware (frequentie)veilingen Agentschap Telecom - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Cryogenic Insert for Scanning Tunneling Microscopy - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijding processierups Asten, Someren, Nuenen - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Support en onderhoud provinciale infrastructuur - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de uitvoering van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst maaiwerk watergangen 2020-2023 - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenpark - lease - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Energie Valkenswaard 2020 e.v. - Elektriciteit - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Energie Valkenswaard 2020 e.v. - Gas - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder