zaterdag 30 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Terugbelapplicatie - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Computerapparatuur - Stichting ICT Beheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Baarn - Gemeente Baarn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beelden openbare ruimte - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hoofdtender - Aanschaf Verreiker en Container vorkheftruck - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Instellen DAS / Marktplaats Inhuur ten behoeve van SwiF - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenpark Lease - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flowcytometers - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Realisatie BBV Zwijndrecht IJsselmonde 2020 K-006000 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL...
Lees verder

Air Reconnaissance Capacity - Dutch Caribbean Coastguard - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medior Inkomensconsulent team Heronderzoeken - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie aanbesteding concessie Zaanstreek-Waterland 2022 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en onderhoud muziekinstrumenten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concessie openbaar vervoer Zaanstreek-Waterland 2022 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Infuusnaalden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Naalden voor medisch gebruik
Lees verder

Nationale aanbesteding "Verwijderen drijfvuil" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Toezichthouder kinderopvang - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

19702 Aanpassen koel- en waterinstallatie gebouw 1 Trip van Zoudtlandtkazerne Breda - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Monitoring vispassages 2020-2024 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Bezoeker Verwijs Systeem (BVS) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ster commercialtest - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijkspakket Basisaccommodatie 2 keukencomplexen inclusief eetzalen (20 Ft containers) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele middelen Bestuurscentrum - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inverse Compton Scattering Interaction Laser - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ABD Kandidatenprogramma - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Fitness2Drive - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intensief Maaien Gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomsten kabels en leidingen (o.a. warmte) ondergronds - Twence B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanleggen van pijpleidingen,...
Lees verder

Raamovereenkomsten (warmte)leidingsystemen bovengronds + uitkoppeling - Twence B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanleggen van pijpleidingen,...
Lees verder

Onderwijsmodules infectieziekten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dynamische Bollard Installatie Selectieve toegang voetgangersgebied Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Computerhardware - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheersing verhardingen 2020-2021 (optionele verlenging 2022 en 2023) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Redvoertuigen (hoogwerkers) t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

1-W-08472-19: Weg- en Rioolvervanging Bongweg Zuid e.o. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorbereiding Engineering & Construct Contract Trace HOV West-tangent - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

022-2019 Onderhoud verkeersregelinstallaties - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Raamovereenkomst VRI-werkzaamheden 2020-2022 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Abonnementenbeheer en levering losse uitgaven - Gemeente Helmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur GMP professionals voor realiseren van 'GMP Organisatie' t.b.v. nieuw te realiseren FIELD-LAB - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionele mobiele kraan - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Molenven Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo hulpmiddelen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Geophysical Survey for IJmuiden Ver Wind Farm Zone (IJVWFZ) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Automotive werkplaats equipment - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Aanschaf, plaatsing en onderhoud van zonnepaneelinstallaties - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering brandstoffen Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WMO Dagbesteding - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Kantoor- en onderwijsmeubilair - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst iVRA's - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WMO Ondersteuning Thuis - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Leveren, installeren en onderhouden zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A04.45.2019 Leveren en aanbrengen bloembollen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opslag en distributie van Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leer- en ontwikkelaanbod Resultaatgericht werken - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WMO duurzame hulpmiddelen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse medische instrumenten...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Reprodiensten KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering nieuw Human Resource management systeem - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen VAVO-lyceum - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inspecties inclusief kleine reparaties, de levering van de sporttechnische inventaris m.b.t. alle binnensportaccommodaties - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud hoofdwatergangen en waterpartijen 2020-2026 - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur en bediening Audiovisuele voorzieningen bij evenementen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst incidenteel onderhoud watergangen en waterpartijen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS-volwaardig leven - Stichting Vilans
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Uitzendkrachten & Payrolling - Gemeente Dronten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder