zondag 3 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Architectuurtool - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

QUICKTENDER - vervanging digiborden bij Biezonderwijs - Stichting Biezonderwijs/SBO Zonnesteen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wagenparbeheer (lease) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder