vrijdag 29 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding Hardware - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van Stichting Quadraten - Quadraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

Aankondiging van een gegunde opdracht: Aanschaf en onderhoud Flowcytometers CytoBuoy BV - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gebiedsonderhoudscontract (GOC) Reeshof 2020-2023 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

inhuur zuigwagens bilgewater - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Medemblik - Gemeente Medemblik
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Gebiedsonderhoudscontract Bedrijventerreinen 2020-2023 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Abonnementenbeheer - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-D-05913-18: Aanbesteding Levering duurzaam Gas 2020-2021 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (installaties) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (bouwkundig) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019...
Lees verder

Schilderwerken en glas - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Marktconsultatie - Een draagbaar koelsysteem ten behoeve van militairen te velde om hitteziekte te behandelen. - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Avenhorn - Stichting (I)KC Avenhorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-12-2019...
Lees verder

31153136: Onderhoud wegverhardingen 2020 District West hoofdwegennet Zuid-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Certificerende instantie externe audits - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telefonie vast en mobiel - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie (MC) Elektronische Kniptang voor OV betalen samen met RET - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Compressoren voor Metro - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

17695677 Military Planning Tool (MPT) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats...
Lees verder

e-HRM systeem inclusief salarisverwerking - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Revisietekenwerk E&W installaties - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud begraafplaatsen Alphen aan den Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische begeleiding bij repatriëring tbv de Dienst Terugkeer en Vertrek - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundige- en constructieve werkzaamheden - Twence B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Blusmiddelen en noodverlichting - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Digitaliseren Archiefstukken - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomsten Industrieel Bouwkundige werken - Twence B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Ingenieursdiensten 2016 - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoop en Levering Aardgas 2021 - 2024 voor gemeente Tilburg en Deelnemers - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Diplomatieke diensten (transport en logistiek) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Nieuwbouw Rotterdam - The Hague Airport College (Engineer & Build) - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Raamovereenkomst smartphones 2020-2023 - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Programmaondersteuning t.b.v. het Landelijk Actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2019-0496 Inmeten terrein kademuren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Pick-Ups - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Selective European Tendering Procedure Digitization of Dutch Literary Titles ('DBNL-compliant full text XML') - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Contractmanager Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Informatiemanagement Vastgoed gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Herinrichting Mauritsweg fase 2 gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, Zuid-Limburg NL423,...
Lees verder

Marktconsultatie Railterminal Gelderland (RTG) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Containerkranen
Lees verder

Bodemonderzoeken Archeologie en OCE Foodpark' - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Busstation Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Nieuwbouw Waalse Louise de Colignyschool - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Beveiligingsdiensten gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Koffie - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fietsverwijdering AFAC - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Panoramabeelden - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw expertisecentrum De Vaandel Zuid Heerhugowaard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitnodiging tot marktconsultatie Inhuur Onderwijzend Personeel voor Primair Onderwijs - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SBB_ZWD_Grevelingen Regulier Onderhoud Hygiene 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Strategie Eindhoven Internationaal Knooppunt XL - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Slibvang Langeraarse Plassen (DIG-11104) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Automatisch rangeren - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Slibvang Langeraarse Plassen (DIG-11104) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Coördinatie reparatie en onderhoud van bestaande wagenpark - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktorientatie Home Decorations and Home Textiles sector Sahel regio - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Overeenkomst gebruik Milieustraat Etten-Leur - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - 100% Videoschouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Viskringloop Wieringermeer - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Inhuur Bijzondere Arbeid - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Integratieplatform ESB/API - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

European Public Procurement Procedure FEG-SEM - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

OCE-bestek - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stedenbouwkundige en Landschapsarchitect Bornsche Maten - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

Bodemsanering fase 1 voormalige vetgasfabriek Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

20841 Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan asfalt- en elementenverhardingen, West-Nederland - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2020...
Lees verder

Verwerking van huishoudelijk gft-afval en grof tuinafval - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Leidraad voor de selectie van een Innovatiepartner - Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

PERSONENVERVOER OVER WATER ROTTERDAM - DRECHTSTEDEN - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - vaste en losse lab-inrichting - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Meubelen...
Lees verder

Subsidiesysteem - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kantoormeubilair gemeente Geldrop-Mierlo - Gemeente Geldrop-Mierlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - afbouw - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gebouwen voor...
Lees verder

Groenonderhoud ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerken en vermarkten van oud papier en karton Gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Telecommunicatievoorziening - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur ICT-specialisten & Uitvoering resultaatsopdrachten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Stappegoorweg, fietstunnel - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Aanschaf gemeentelijke DSO-applicaties - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Overbruggingsovereenkomsten Jeugdhulp 2020 Regio Haaglanden (H10) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

18068 - Uitbreiding Justitiële Inrichting Caribisch Nederland te Bonaire - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Patient Interactie en Entertainment-oplossing (PIE-oplossing) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programma Adviseur / Projectleider (vanaf januari 2020) - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder