donderdag 28 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Vervaardigen diverse producten voor vier Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT's) in Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Meerjarige levering hardware - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel...
Lees verder

Oplossing Digitale Ondersteuning Recruitment en Inhuur - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Open House: Hulp bij het huishouden - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Payrolling ten behoeve van Parkeer Beheer Roosendaal BV. - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare aanbesteding werkplekapparatuur - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Europese architectenselectie Zuyderzee Lyceum Lemmer - Stichting VariO-Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering boeken en leermiddelen - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Disposables t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Overdrachtsdossier ongelijkvloerse kruising spoorwegovergang Vierpaardjes - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

IT service management (marktconsultatie) - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Onderhoud Straatverlichting - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

31090726: A27/A1 Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2015 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Snoeien van bomen 2020-2023 - Gemeente Gemert-Bakel - Gemeente Gemert-Bakel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen drainageleidingen (raamovereenkomst) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Verkeersregelinstallaties voor de gemeente Amersfoort, Soest en Leusden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kockengen waterproof fase 6 - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

het verzorgen van arbodiensten - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging van een opdracht - Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten: Externe juridische dienstverlening Gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktverkenning duurzaamheidsloket / duurzaamheidsversneller - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Huur containers, transport en verwerken afvalstromen milieustraten ten behoeve van de gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

IT Software Reseller - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van hout en beschoeiingsmateriaal - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leasen van voertuigen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Reiniging, Inspectie en Reparatie riolering 2020-2023 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IBT Kleding - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-19555-18: Stoelen en tribune voor het nieuw te bouwen Theater Zuidplein - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Postdiensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Software ondersteuning exploitatiedienstverlening - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Open House procedure Logeren, wonen en gezinshuizen Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van maximaal drie kolkenzuigers aan Midwaste leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: MaaS (Mobility as a Service) op de A2 (Deil-Vught) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vervoersdiensten (uitg. vervoer...
Lees verder

Aanvragen van verblijfsvergunningen voor studenten en medewerkers - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie high-end massaspectrometer - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie en het uitvoeren van verlichtingsprojecten in de gemeenten Dongen en Loon op Zand - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop en Levering Aardgas 2021 - 2024 voor gemeente Tilburg en Deelnemers - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Robot Klinische Genetica - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Arbodienstverlening - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huren van Bedrijfswagens zwaarder dan 3500kg - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Promes EA schoonmaak en glasbewassing - Stichting Promes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst "Groen realisatie en onderhoud Erpseweg Zuid" - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Consultation Scanning Electronen Micocopie - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31128097 - Circulaire Cateringdienstverlening Rijkswaterstaat en CJIB - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Stichting Dunamare Onderwijsgroep te Haarlem - EA schoonmaak - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Monitorarmen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31141472 Aanbesteding Catalogus Warme Drankenautomaten Defensie - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontwikkeling Stadsoevers Roosendaal Beekblokken - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

128725 NU Wijzer - Laptops medewerkers - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

136450 NU Arlanta - Tablets en toebehoren - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Technisch Manager - Projectmanager IJsselmondse knoop - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Financieel Systeem - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitaliseren, Geconditioneerde- en Bulk opslag van het semi-statisch archief van de Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering voor MBO Amersfoort - MBO Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LCM OBIS Hardware Tranche 1A Switches, Wireless Access Point and Antennas - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Realisatie Parklaan 4B +5 - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2019...
Lees verder

Talking Bikes - opdracht tot levering van Fietsdata en Dienstverlening voor fietsers rondom intelligente verkeersregelinstallaties - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding - Software ter ondersteuning van de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting V.O. Amsterdam-Zuid - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Verlichting Coenecoop - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Accountancy diensten gemeenten Tiel, Culemborg, West Betuwe en Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Boekhoudkundige, audit- en...
Lees verder

Aanvragen Omgevingsvergunningen - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Eigendommenverzekering gemeente Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Inhuurpool IMH en W&S - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Inhuurpool IMH en W&S - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Seinen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder