woensdag 27 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM) - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervangen VRI's - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanleg waterpartijen Eemshaven Zuidoost - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113,...
Lees verder

Ringweg Eemshaven - Emmapolder - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Drukwerk - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hosting and Technical Application Management Petrel E&P Software - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie De Vereeniging Fase 3 - Keizer Karel Podia
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanpassingen Deelnemers Informatie Systeem ivm organisatiewijziging - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vormgeving en publicatie gemeentelijke advertenties - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Digitaal Inkoop- en Contractmanagementsysteem - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak 13 panden (2 kantoren en 11 steunpunten) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandstofpassen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

A08.22 2019 Reinigen kolken en lijngoten Leiderdorp en Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop leermiddelen servicebureau boeken Alliantie - Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en Het Land van Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van verlichtingsarmaturen OVL - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0056 Levering en instandhouding afvalinzamelingsystemen (AISA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Klantcontactdiensten 2020 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Propositie voor het ervaren van E-cars. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning: Competentiegerichte bemiddeling door middel van digitale instrumenten ten behoeve van de gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Uitmaaien watergangen 2020-2021 - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

eHRM - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Market orientation Quality Management System - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoorautomatiseringssoftware
Lees verder

Beveiligde distributie 2019 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Qualification System EU-303 Substations / Erkenningsregeling EU-303 Stations - TenneT TSO
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en onderhoud hekwerken en schuifpoorten - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Zoetwaterfabriek - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzameld en...
Lees verder

Marktconsultatie HaaS werkplekken - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Personal computers
Lees verder

Creditcards - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bankdiensten
Lees verder

Toegangscontrolesysteem - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisadviesdienst ter bevordering doorstroming woningmarkt - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Aanschaf koelvloeistof - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109076 Marktdialoog Groen & Grijs - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Fiscaal advies - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109077 Marktdialoog W&E - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Integrale dienstverlening beveiliging & beveiliginginstallaties - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Railtechnisch en bestuurlijk adviseur Wunderline (Spoorlijn Groningen - Bremen) - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesondersteuning Omgevingswet - gemeente Huizen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie bekers - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Wegwerpbekers
Lees verder

Groenonderhoud Escamp Loosduinen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud Centrum Scheveningen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor inhuur archeologische functies voor de gemeente Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

3-L-28371-19: Ontwikkeling en proefneming van een waterstof kolkenzuiger - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Transporteren en verwerken van drijfvuil - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112,...
Lees verder

Proeftuin Landelijk - Duurzame Bestrijding Aziatische Duizendknoop - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Brand- en mangatwachten - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

KNMI - Scanning Doppler Wind Lidar - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding ICT Diensten - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering voor de minima - uitsluitend recht - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Basisondersteuning 2020-2023 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Europese Aanbesteding Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties van gemeente Altena en gemeente Geertruidenberg - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opleidingspakket Buitengewoon opsporingsambtenaar en Toezichthouder - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud bomen - Rooi- en plantwerkzaamheden - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerstad, Hoofdontsluiting - Onderdoorgang Middelberterweg - Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2020...
Lees verder

Terreinonderhoud - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur en Payroll Gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland...
Lees verder

Levering MRO-artikelen - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur externen - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwerking Milieustraatstromen en Inzameling en verwerking verpakkingsglas - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Vergunningen Toezicht en Handhaving - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

A3.591 Inzet beroepsverkeersregelaars gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior ODI-ontwikkelaar - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Juridisch Adviseur Rechtsbescherming - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL, Delft en...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Verhuisdiensten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidsbestrijding - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder