dinsdag 26 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering Klepelgazonmaaiers met cabine - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ontwerp en realisatie Gemaal Monnickendam - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-02-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Levering Kraan- Kippervoertuig - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering HVO100 diesel en Ad Blue op locatie - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Intermediairsdiensten voor vergader- en hotelaccommodaties - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monobloc wheels for SLT and FLIRT trains - NS Groep N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten: controle jaarrekening 2019-2023 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Renovatie hockey- en tennisveld, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten controle jaarrekening 2019-2023 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verkoop Egelantier Haarlem - voorselectie - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Cruquiusbrug - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

O.11447 | Raamovereenkomst | Bodemonderzoeken voor vastgoedtransacties en projecten van het Rijksvastgoedbedrijf - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

12186 | Uitvoeren brandveiligheidsmaatregelen Koninklijke Bibliotheek te Den Haag - Mededingingsprocedure met onderhandeling - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage NL332...
Lees verder

Raamovereenkomst Grootschalige bouwkundige renovatie - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkeling nieuwe website NJi.nl - Stichting Nederlands Jeugdinstituut/NJi
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

European Tender Delivery Euro coins - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gemeenten Leudal en Weert - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountantsdiensten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie realisatie scholencampus VO Eemsdelta - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RFI (marktconsultatie) Self driving electric mini-bus - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Realisatie Zonnepark Sleeuwijk - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor audiovisuele middelen, perceel 1 (mededingingsprocedure) - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Kantoormeubilair - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IV-Inhuur Professionals tbv EZK/LNV en diensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

WFRL-11-15037 Accountancy dienstverlening - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie en aanbesteding iDiensten in het kader van het programma iCentrale - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Officier van Dienst Geneeskundig taken - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

16804231 EU Voeding en UPS Apparatuur UPS2020 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Exploitatie Sportaccommodaties - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Officier van Dienst Geneeskundig taken - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Uitzend diensten - Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0348 Osdorp 2 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019...
Lees verder

Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel - IP5 - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervangen van VRI installaties 2019 (K11, K12, K13, K18, K19, K24) - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Koningsplein, renovatie Stadswinkel - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inzameling en verwerking van GHA en BSA - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

Accountantsdiensten - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beheer, onderhoud, doorontwikkeling en hosting van NDFF applicaties - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Servers & SAN-storage - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mediadiensten - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Organisatie en realisatie van zakelijke- en organisatiebijeenkomsten voor Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding: Partner voor Circulaire Kantoorinrichting - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Duurzame Elektriciteit & Aardgas - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Prijsvraag 30km, goed idee! - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning naar ontwikkeling leerbaarheidstoets - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Essentaksterfte Delfzijl - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 |...
Lees verder

Kindcentrum Bekkerveld - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Prijsvraag 30km, goed idee! - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur 2 Toezichthouders bouw t.b.v. handhaving van de Ruimtelijke Regelgeving, gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sociaal Intranet - ZonMW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Leermiddelen - Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Design, Manufacturing, Installation, Delivery, Commissioning, Qualification and Maintenance of Radiopharmaceutical Hot Cells - Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Professionals uitvoering Sociaal Domein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-26256-19: LSH010 Netwerkbijeenkomsten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inhuur landmeter - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.5-2019 Levering Sport en Spelmaterialen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhouds- en vervangingsbestek Openbare Verlichting 2020-2023 - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheer op verharding en maaien gazons, gemeente Culemborg - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Behandeling met verblijf - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ethernetverbindingen Brons - SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intensieve ambulante gezinsbehandeling - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Specialistische GGZ Instellingen - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0706 Marktconsultatie Boomanalyses - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering en distributie van leermiddelen Stichting Onderwijsgroep Galilei - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E-learning RADIO - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur uitzendkrachten sorteer- en schoonmaakwerkzaamheden Twence - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeenten Nijkerk en Leusden - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medior Linuxbeheerder - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme Dranken automaten - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van satellietdata ten behoeve van het Satellietdataportaal - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmelding gegunde opdrachten DAS Talentenregio - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TOPdesk dienstverlening - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WRM Deelgebied 1 Haagsch Kwartier - Ontwikkellocatie HAGA Ziekenhuis - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2019...
Lees verder

Audiovisuele middelen Bestuurscentrum - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur GMP professionals voor realiseren van ‘GMP Organisatie’ t.b.v. nieuw te realiseren FIELD-LAB - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-259-19 - Zonne-energie op parkeerterreinen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zonne-energie
Lees verder

"oproep blijk van belangstelling" buurtbemiddeling gemeente Wormerland en Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek...
Lees verder

Marktconsultatie Contractovername t.b.v. mobiliteitsorganisaties Rijk - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Plaatsing van...
Lees verder

Aanbesteding BI- en rapportage omgeving - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder