zaterdag 23 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Plafondliften 190013SDD - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland...
Lees verder

AI 2019-0521 RAW-raamovereenkomst voor de boomverzorging Weesp - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Huishoudelijke Watermeters - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Reconstructie landbouwwegen met bijkomende werkzaamheden bestek 16-61-GN. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT hardware ten behoeve van GGD Zuid Limburg - GGD Zuid Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en ontwikkeling dienst Edurep van Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Office en Windows licenties - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100032339 - BD/DSK - QA Adviseur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Geïntegreerd Brandweerzorg Managementsysteem - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Bloemendaal - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL |...
Lees verder

A01.6 Inzet personeel Rioleringswerkzaamheden en Verkeersmanagement Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Disposables t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Next Generation ANA (Advanced North Atlantic) Prior Information Notice - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Telecommunicatiediensten
Lees verder

Raamovereenkomst advies en inspectie bomen 2020 t/m 2023 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Accountantsdiensten provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Meedoen in de Stad - voor ouderen - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Uitzendkrachten - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verslaafdenopvang en gebruiksruimte De Stek - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2019...
Lees verder

5-assige simultaan CNC-freesmachine - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud persafvalbakken - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AT/2019/24 Marktconsultatie 'Bouwen aan viaducten zonder te slopen' - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing ten behoeve van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WOZ dienstverlening - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

e-HRM systeem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud elementenverhardingen - Groot onderhoud (> 200 m2) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Raamovereenkomst Integrale Technische Adviesdiensten (ITA) - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Multifunctionals (MFP) voor de Stichting Triade - TRIADE stichting voor katholiek primair onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Schoonmaak en Glasbewassing Qliq Primair - Stichting QliQ Primair Onderwijs / Kindcentrum Mozaïek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant NL414...
Lees verder

Tender Laptops en Tablets gemeente Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding revitalisatie en verbouw van het gebouwen complex VISTA college - locatie Arendstraat 12 in Sittard - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - O.S.G. De Hogeberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Voortgezet Onderwijs - O.S.G. De Hogeberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Uitvoeren Data Protection Impact Assessments (DPIA's) op Standaardprogrammatuur en Clouddiensten - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van schelpen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-01-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Werkplek hardware, randapparatuur en mobiele telefonie - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toelatingsprocedure Open House Beschermd Wonen & Beschermd Thuis - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontsluiting Sugar City - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2019...
Lees verder

CH-47 D/F "Chinook" Repair and overhaul various parts - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2019 | Plaats van...
Lees verder

Design, construction and installation of a municipal sludge belt drying plant in Alkmaar - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LED verlichting sportparken Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Concessie levering Mobiliteitskaarten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren, installeren en onderhouden zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder