woensdag 20 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-D-20421-19: Het op afroep en naar behoefte reinigen en coaten van (kunst) objecten en monumenten in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nijmegen - Spoedeisende en Evenementen werkzaamheden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Scanapparatuur - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

18124-10 Oostervaart beschoeiing Bouwteam - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

BI.2019.578 Omgevingssoftware, vrijwillige transparantie ivm wijziging opdracht - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

18124-10 Oostervaart beschoeiing Bouwteam v2 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Microscoop - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Microscopen
Lees verder

aF4 systeem - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantsdiensten - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (bouwkundig) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (installaties) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019...
Lees verder

Contractering spareparts bio-reactoren - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst goederen / spareparts Barat Alte NedTrain. - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Packer and surface controlled subsurface safety valve for project A8 hydrogen test - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Autoriteit kenniscentrum VG&M - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kolkenzuiger - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zeeuwsch-Vlaanderen NL341...
Lees verder

Vervangen en onderhouden brandbeveiligingsinstallaties stadskantoor A en B gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud gemeentelijke eigendommen Delft (vervolg) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Drukwerk en Grafische vormgeving t.b.v. KVK - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Drukwerk en aanverwante...
Lees verder

Ontwerpdiensten nieuwbouw CITAVERDE College Roemond - Stichting CITAVERDE College / Bedrijfsopleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

10600061053 - OM - Adviseur Methodoloog/Ontwikkelaar - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Bezwaarafhandeling - GBLT -2019 - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regional Water Security Study in Myanmar (RWSS) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groot onderhoud sportvelden Weert-Nederweert - Gemeente Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Crowdmanagement Koningsnacht en Koningsdag gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10600061728 - OM - Sr. Oracle Enterprice Architect - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf boekingsplatform voor opleidingen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding: Afvalmanagement - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP RKVDMH - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

UV Spectrometer - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

15802 Programma uitrol elektrische laadpunten Rijk - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding brandverzekering - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Infrastructuur ICT - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe...
Lees verder

Vervanging schakel- en besturingskasten en (deels) vervangen van de bekabeling van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ongevallenverzekering Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Bestek 2311 Kleinschalig Onderhoud kunstwerken - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

15254 & 12241 | Realiseren aanpassen binnenbeveiliging penitentiaire inrichtring Ter Apel & Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Noord-Friesland...
Lees verder

ICT-Hardware - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opdracht voor voorbereiden en uitvoeren Natura 2000-natuurherstelmaatregelen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Ruimte voor Zand – Ontwikkeling van een nieuwe beheerstrategie voor het behoud van een dynamisch kustlandschapsmoza├»ek - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Graafmachines - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 |...
Lees verder

SIE voertuig (Snelle Interventie Eenheid) - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324...
Lees verder

Desktop rail simulator - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht, KSG De Breul, Het Nieuwe Lyceum en Werkplaats Kindergemeenschap - Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs "De Breul"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

***Marktconsultatie*** Acceptatie en verwerking van Puin - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten op het gebied van...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud 2 Mobiele Audiologische Praktijken (MAP) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Platform Peuteropvang - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Zaaksysteem (zaakgericht werken) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Routegebonden vervoer gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zutphen - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

deNOx installatie Warmte Kracht Centrale Universiteit Utrecht - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie End User Devices (EUD) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Computeruitrusting en...
Lees verder

BRM Reigersborg Zuid V te Hoogkarspel - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur van personeel (uitzendkrachten en payrolling) - in twee percelen - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Vergader- en personeelsruimte meubilair - O.S.G. De Hogeberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS Kantinemeubilair - O.S.G. De Hogeberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

DAS Kantoormeubilair - O.S.G. De Hogeberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie GFE Containerbehuizing - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvalbakken
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - O.S.G. De Hogeberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Snow-operation Tooling - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuldhulpverlening gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Integrale Technische Adviesdiensten (ITA) - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud VRI's - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en Vervanging Veiligheids- en Beveiligingsinstallaties - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo-taxivervoer gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zelfstandig werkende medior communicatieadviseur - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder