zaterdag 2 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bedrijfspagina en zoekfunctie digitaal netwerkplatform - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Afvallogistiek en - verwerking GVB - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Engboogerdbuurt gemeente Bunnik - Gemeente Bunnik
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-Hardware - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Delfzijl - Raamovereenkomst adviesdiensten programma Marconi-Buitendijks - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Onderhoud van Golfmeetboeien van Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Datacenterdiensten en virtuele werkplekken - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Lockers - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding leermiddelen Scholengemeenschap VSO De Keyzer - Stichting Biezonderwijs/SBO Zonnesteen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent 6 fte, Beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals en reprodienstverlening - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Levering van SAN & Servers inclusief implementatie en onderhoud ten behoeve van Waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking GFT - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (installaties) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Leusden - Onderhoud panden (bouwkundig) - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WGA erd verzekering Almeerse Scholen Groep (ASG) - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Shredder voor Eerste aanzet tot vernietiging wapens - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: | CPV: Machines en toestellen met...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur tot en met functieschaal 7 - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering 200 stuks Container 20ft ISO 1CC Transport AD - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Groen gas (2020 tot en met 2023) aan provincies - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit (2020 - 2024) aan provincies - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Twenterand - Gemeente Twenterand
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND...
Lees verder

Total Engineering Stadskantoor in Beweging - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Applicatie t.b.v. de financiƫle administratie - Gemeente Epe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Operationele lease speciale voertuigen - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulair Kantoormeubilair - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Twee samenwerkingspartners t.b.v. ingenieursdiensten riolering voor de gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Kennis Management Oplossing (KMS) - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Circulaire Afvalscheidingsmiddelen - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvalbakken
Lees verder

OMOP bestek materieel - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vrijwillige transparantie glucose en ketonenmeters - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-W-06677-19: Tijdelijke huisvesting school Park Zestienhoven fase 2. Het ontwerpen en plaatsen van 16 klaslokalen en een gymzaal voor het tijdelijk (gedurende max. 10 jaar) huisvesten van een twee scholen in de wijk Laag-Zestienhoven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie openbare verlichting 2019 gemeente Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-07691-19: Ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NPEC Conveyor and Gantry Systems - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rijkspakket Basisaccommodatie 48 douche- en toiletcontainers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Meubilair - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Postdiensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dieselolie - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding meubilair inzake huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie gemeente Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Verkoop perceel Academiestraat 5 Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0310 Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) tbv grond, baggerspecie en puin - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Collectieve zorgverzekering leden WENB - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud en vervanging met betrekking tot elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties - Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwassenen Educatie voor Rotterdam en omstreken Albeda College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Live videowebcast bij Provinciale Statenvergaderingen (incl. camera's en regie) Audiowebcast bij commissievergaderingen - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jaarlijkse reguliere rioolinspectie en rioolonderhoud - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verlenging overeenkomst ondersteuning Gartner - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Isolatiejassen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kleding voor medisch personeel
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering voor Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Flexibele Inhuur Onderwijs ondersteunend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmanager A16 - Blankenburgverbinding - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele Inhuur Onderwijzend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integraal Klantmanager - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele Inhuur Surveillanten - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, implementatie, hosting en beheer van de digitale gegevensregistratie bij de hielprikbloedafname - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder