zaterdag 16 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Study on the frontier shift (otherwise known as ongoing efficiency) for the Dutch gas and electricity TSOs - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Energie...
Lees verder

Commissioning FireSafety - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeerhandhaving, toezicht en handhaving openbare ruimte (APV) en drank- en horecawetgeving - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SBIR Oproep - Monitoring landschapselementen met o.a. satelietdata - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en onderhouden van draagbare gasdetectoren - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie 'E-Bike pilots VWS' - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hoogspecialistische Jeugdhulp Segment C Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare aanbesteding grondwerk Koeweide - C.V. Projectbureau Grensmaas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31146750: Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2019...
Lees verder

Selectieprocedure Medeopdrachtgeverschap (MO) Kavel 04-01 Centrumeiland IJburg Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectieprocedure Medeopdrachtgeverschap (MO) Kavels 07-06, 10-10 en 12-06 Centrumeiland IJburg Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snow-operation Tooling - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Print-, kopieer- en scanvoorzieningen - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Realisatie nieuwe (t)huisvesting gemeente West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Bevestigingsmaterialen, Gereedschappen, Lasbenodigdheden en Transportmiddelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waterfront Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vertaaldiensten Provincie Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – services (3) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Matten
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – hardware (1) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Elektrische...
Lees verder

Europese aanbesteding sanitaire supplies – supplies (2) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publishing Platform - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding audiovisuele middelen ten behoeve van SALTO - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviseren, ontwerpen, engineering, etc. t.b.v. realisatie hoofdvestiging buitendienst - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van Meubilair t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113,...
Lees verder

Market consultation: C-Trap G2 optical tweezer - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Microscopen
Lees verder

Railtechnisch en bestuurlijk adviseur Wunderline (Spoorlijn Groningen - Bremen) - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening Sociale Werkvoorziening gemeente Enschede - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Audiovisuele middelen en Video Conferencing - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A05.01.2019 Verzekeringen wagenpark en land-werkmaterieel - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Ecologie - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Openbare Verlichting Middengebied en De Stient Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-07-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van werkorganisatie BUCH - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

10600059746 OM Strategisch adviseur IV-ICT PG Bedrijfsvoering - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

19005-JK-FO Marktconsultatie 'MFP's' - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: | CPV: Reproductiemachines
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur handhaving en toezicht t.b.v. RUD Utrecht - RUD Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Meet- en controlediensten
Lees verder

Informatiesysteem Grondzaken - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-20225-19: Het beste vestigingenregister voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Alta Track Systeem en disposables - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

CONTRACTWIJZIGING De Peel 2 - Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Strategische adviesdiensten op het gebied van huisvesting - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Reconstructie Openbare Verlichting Edam-Zuid - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cateringdienstverlening - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Trek- en fruitautomaten
Lees verder

Gladheidsbestrijdingsmaterieel gemeente Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Levering Metaalzouten - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

Toetsing constructiebrekeningen en tekeningen - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Autoladders Veiligheidsregio Hollands Midden - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Fietsallee Chaamse Bossen - ABG-organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2019...
Lees verder

LS en/of MS zekeringen en patronen - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren, installeren en onderhouden zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onkruidbestrijding en straatvegen 2019 - 2021 - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131...
Lees verder

Systeem voor aanmelden c.q. inschrijven studenten op examens MBO - Koning Willem I College
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-11-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder