zondag 10 november 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Nationale Aanbesteding, interim- en jaarrekeningcontrole boekjaar 2019 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-11-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder